เรือนพื้นถิ่นโบราณจังหวัดพัทลุง

เรือนพื้นถิ่นโบราณจังหวัดพัทลุง   เรือนโบราณพื้นถิ …

เรือนโบราณพื้นถิ่นจังหวัดพัทลุง(วังใหม่ ตอนที่๓)

เรือนโบราณพื้นถิ่นจังหวัดพัทลุง(วังใหม่ ตอนที่๓)   …

เรือนโบราณพื้นถิ่นจังหวัดพัทลุง(วังเก่าตอนที่๒)

เรือนโบราณพื้นถิ่นจังหวัดพัทลุง(วังเก่าตอนที่๒) เรือนโบ …

เรือนพื้นถิ่นโบราณจังหวัดพัทลุง (วังเจ้าเมืองพัทลุง ตอนที่๑)

เรือนพื้นถิ่นโบราณจังหวัดพัทลุง (วังเจ้าเมืองพัทลุง ตอน …

Yala City Pillar Shrine | ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดยะลา

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ภายในศาลประดิษฐานยอดเสาหลักเมือง ซึ่งสร้างด้วย แก่นไม้ชัยพฤกษ์ สูง 50 เซนติเมตร วัดโดยรอบที่ฐาน 43 นิ้ว ที่ปลาย 36 นิ้ว พระเศียร ยอดเสาเป็นรูปพรหม ตั้งอยู่ถนนพิพิธภักดี หน้าศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ถ้ำศิลป์