Phatthalung Go Green

เทศกาล งานประเพณี วิถีชุมชน ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบบนฐานนิเวศน์และวัฒนธรรม

เรือนพื้นถิ่นโบราณจังหวัดพัทลุง

เรือนพื้นถิ่นโบราณจังหวัดพัทลุง   เรือนโบราณพื้นถิ …

เรือนโบราณพื้นถิ่นจังหวัดพัทลุง(วังใหม่ ตอนที่๓)

เรือนโบราณพื้นถิ่นจังหวัดพัทลุง(วังใหม่ ตอนที่๓)   …

เรือนโบราณพื้นถิ่นจังหวัดพัทลุง(วังเก่าตอนที่๒)

เรือนโบราณพื้นถิ่นจังหวัดพัทลุง(วังเก่าตอนที่๒) เรือนโบ …

เรือนพื้นถิ่นโบราณจังหวัดพัทลุง (วังเจ้าเมืองพัทลุง ตอนที่๑)

เรือนพื้นถิ่นโบราณจังหวัดพัทลุง (วังเจ้าเมืองพัทลุง ตอน …

เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ จังหวัดปัตตานี

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  โทร. …