SATUN KITE 2020 : SATUN INTERNATIONAL KITE FESTIVAL THAILAND : ว่าว ประเพณีจังหวัดสตูล

       Edoardo(Edo) Borghetti from Italy อีโด จากประเทศอิตาลี สวัสดี ส่งวิดีโอมาจากอิตาลี มีความสุขที่จะได้กลับมาสตูลอีกครั้งได้พบกับเทศกาลที่สวยงาม มีความสุขทั้งที่หัวใจค่อยข้างจะมีปัญหา ดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งที่สตูล ผมรู้สึกว่ามีครอบครัวใหญ่ที่นั้น ผมชอบมาก ขอบคุณมาก แล้วเจอกันโดยเร็ว ไทย ไทย ไทย ไทย โอ๊ะ ไทย ไทย  Steve De Rooy from Canada สตีฟ ดี รอย จากประเทศแคนนาดา ผมรอมาร่วมงานเทศกาลว่าวสตูล ซึ่งเป็นเทศกาลที่มหัศจรรย์มาก เทศกาลว่าวนานาชาติสตูลเป็นเทศกาลว่าวที่ดีที่สุดอีกที่นึงของผม เทคแคร์  Ron Bohart from USA รอน โบฮาร์ท จากประเทศสหรัฐอเมริกา ผมดีใจที่จะได้พาว่าวมาร่วมในเทศกาลว่าวนานชาติสตูลปี 2020 …

Continue reading

Share

Satun Wonderland สตูล ดินแดนมหัศจรรย์

Satun Wonderland สตูล ดินแดนมหัศจรรย์ เมืองแห่งพระสมุทรเทวา ผู้ปกปักรักษาน่านฟ้า ผืนน้ำ มหาสมุทร สุดอัศจรรย์ เรื่องราว เล่า ขาน ตำนาน มี…แผ่นหิน ฟอสซิล ที่นี่ ห้าร้อยล้านปี มีซากดึกดำบรรพ์ หมู่เกาะทะเลหาดสวรรค์ “มหัศจรรย์ สันหลังมังกร” เกิดเป็นป่า เขา นา ถ้ำ น้ำตก มรดก ล่ำค่า มหาศาล วัฒนธรรม โดดเด่น เป็นตำนาน เล่าขาน เมืองพระสมุทรเทวา “ที่นี่สตูล…มหัศจรรย์เมืองไทย” สวย สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ ดุจสวรรค์บนดินถิ่นสตูล City of Phra Samut Deva, the preserver of the sky, …

Continue reading

Share

ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา Historical

  ความเป็นมา สงขลา  เป็นเมืองท่าที่สำคัญเมืองหนึ่ง ตัง้ อยู่ทาง ฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย ตัง้ แต่สมัยโบราณ มีชุมชนโบราณและ เมืองเก่าแก่หลายเมือง มีศิลปโบราณวัตถุ โบราณสถานขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา การละเล่นพืน้ เมือง ศิลปพืน้ เมืองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ปัจจุบันปรากฏว่า มีร่องรอยหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่มีอายุเก่าแก่กว่าสมัยอยุธยา เช่น บริเวณอำเภอสทิงพระได้พบซากอาคารสถาปัตยกรรม ประติมากรรม เช่น พระโพธิสัตว์ เทวรูปที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาพุทธลัทธิมหายานและศาสนาพราหมณ์ มีอายุในศตวรรษ ที่ 13 เช่นกันแสดงให้เห็นว่าในเขตอำเภอดังกล่าวเป็นเมืองโบราณปรากฏชื่อในจดหมายจดหมายเหตุจีนของหลวงจีนอีซิ้ง “เซโลถิง” ซึ่งอาจตรงกับคำว่า “สทิงพระ” ก็เป็นได้ ซึ่งอยู่ในสมัยที่ นักโบราณคีดเรียกว่า “ศรีวิชัย” ต่อมา สงขลาได้ปรากฏชื่อในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แห่ง กรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893 เป็นเมืองประเทศราชในจำนวน 16 เมือง ที่ตัง้ …

Continue reading

Share

Songkhla Old Town

Songkhla Old Town ส ง ข ล า จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่าค้าขายชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้ เป็นเมืองเก่าแก่แต่โบราณ ที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ จึงมีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพชนคนแต่แรก เ มื อ ง ส ง ข ล า เดิมคนไทยเรียกว่า “เ มื อ ง ส ทิ ง” สันนิษฐานว่า ชื่อ “เมืองสงขลา” น่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “สิงหลา” ที่แปลว่าเมืองสิงห์ อันเป็นชื่อ ที่พ่อค้าชาวเปอร์เซียอินเดียใช้เรียกในอดีต เนื่องจากได้แล่นเรือเข้ามาในทะเลสาบสงขลา เห็นเกาะหนู-เกาะแมวจากระยะไกลๆ มีลักษณะคล้ายสิงห์ 2 ตัว หมอบตรงปากอ่าวทางเข้าเมืองจึงตั้งชื่อเมืองตามนั้น หรืออีกข้อสันนิษฐานหนึ่งกล่าวว่า คำว่า “สงขลา” นั้นมาจาก “สิงขร” …

Continue reading

Share

เทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ@หาดใหญ่ International Balloon Festival

งานเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ@หาดใหญ่ International Balloon Festival @ Hat Yai พบกับบอลลูนจากประเทศต่างๆ จากทั่วโลก พร้อมร่วมกิจกรรมและชมการแสดงต่าง ๆ อาทิ การลอยบอลลูนในจุดที่กำหนด เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างบอลลูน โชว์บอลลูนประกอบแสง สี เสียง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย งานเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ@หาดใหญ่ ช่วงประมาณเดือน พฤษภาคม ของทุกๆปี สถานที่จัดงาน : สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กิจกรรมภายในงาน ช่วงเช้า (เวลา 6.00-8.00 น.) – Morning Free Flight การบินบอลลูนเพื่อสร้างกระแสและเชิญชวนให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมงาน – Balloon Tethering การลอยบอลลูนในจุดที่กำหนด จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ – Walk-in Balloon เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าไปเรียนรู้โครงการภายในลูกบอลลูน โดยมีนักบินบอลลูนให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและเกร็ดความรู้ต่าง ๆ …

Continue reading

Share

วัดเอกเชิงแส Ake Chueng Sae Temple

วัดเอกเชิงแส Ake Chueng Sae Temple ตั้งอยู่ที่บ้านเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาเดิมชื่อ “วัดเอก” เป็นวัดโบราณสมัยอยุธยา บริเวณวัดร่มรื่นด้วยพรรณไม้ ในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปูชนียวัตถุ คือ “หลวงพ่อเดิม” ซึ่งชาวบ้านเคารพ ศรัทธา นิยมมากราบไหว้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ มีรอยพระพุทธบาทจำลองเป็นไม้แกะสลัก กว้าง ๐.๘ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร และที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำคัญอีกแห่งของจังหวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.๒๑๐๐ การเดินทาง จากหน้าที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ใช้ถนนสาย อบจ. สงขลา ๑๐๕๙ ประมาณ ๒ กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่วัด

Continue reading

Share

วั ด จ ะ ทิ้ ง พ ร ะ

วั ด จ ะ ทิ้ ง พ ร ะ อยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลจะทิ้งพระ เดิมเรียกว่า “วัดสทิงพระ” สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๕๔๒ โบราณสถานภายในวัดเป็นศิลปะสมัยศรีวิชัย เช่น เจดีย์พระมหาธาตุ สูง ๒๐ เมตร หอระฆังโบราณ วิหารพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติที่ยังสมบูรณ์มาก ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี วัดจะมีงานสมโภชพระพุทธไสยาสน์ และพระเจดีย์ การเดินทาง จากที่ว่าการอำเภอสทิงพระ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ส้นทางไปอำเภอระโนด ประมาณ ๕๐๐ เมตร ทางเข้าวัดอยู่ริมถนนทางซ้ายมือ ห า ด ส ทิ ง พ …

Continue reading

Share

วนอุทยานน้ำตกบริพัตร Boripat Waterfall

วนอุทยานน้ำตกบริพัตร Boripat Waterfall ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีต้นน้ำมาจากทิวเขาบรรทัด เดิมชื่อว่า “น้ำตกคลองลำเรียน” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ วรพินิต ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นได้เสด็จมาทรงพักผ่อนที่น้ำตก และทรงจารึกพระนามไว้ที่หน้าผาของน้ำตกว่า “บริพัตร” น้ำตกคลองลำเรียนจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “น้ำตกบริพัตร” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา น้ำตกมีทั้งหมด ๗ ชั้น ชั้นล่างสุดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ เหมาะกับการลงเล่นน้ำ มีร้านอาหารและห้องน้ำให้บริการ การเดินทาง จากตัวอำเภอรัตภูมิใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ เส้นทางไปจังหวัดสตูล ระหว่างกิโลเมตรที่ ๓๕-๓๖ มีทางแยกให้เลี้ยวซ้าย และตรงไป ๘๐๐ เมตร ถึงตัวน้ำตก ระยะทางจากตัวอำเภอ ๒๓ กิโลเมตร

Continue reading

Share