สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดปากแพรก

สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดปากแพรกก่อตั้งพ.ศ.๒๕๔๓ โดยนายนุ …

วัดปากแพรก สุขสวยรวยชัย

ไหว้“พระสีวลี”ช่างสดใส หัวใจแห่งนักบุญ เกื้อหนุนเรื่องโ …

พระอธิการธราธิป ธีรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดปากแพรก

พระอธิการธราธิป ธีรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดปากแพรก และคณะสงฆ์ …

วัดปากแพรก (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

วัดปากแพรก ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีอายุกว่า ๕๐๐ ปี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่า ตั้งวัดเมื่อ พุทธศักราช ๒๐๑๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ