บ้านลำขนุน

ชุมชนสุขสันต์ วิถีเกษตรริมป่าต้นน้ำ บ้านลำขนุนกิจกรรมเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  วิถีถิ่น   สวนเกษตรสมรมผสมผสาน   ที่ปรับสภาพให้เหมาะกับภูมิประเทศ   ชาวชุมชนได้น้อมนำ แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่  แนวทางพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัย และมีชีวิตอย่างยั่งยืน 

 

Happy community living as agriculture along the watershed forest “Baan Lam Khanun” learning activities, arts, culture, traditions, local way of life. There are several mixed farming gardens that adapt to the terrain, which has led to a new agricultural concept of the Royal Initiative’s Guidelines His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, on the allocation of land for living, and to have a sustainable life.

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *