กุฏิทรงไทย วัดเขาอ้อ

กุฏิทรงไทย วัดเขาอ้อ

กุฏิทรงไทย วัดเขาอ้อ

วัดเขาอ้อแต่เดิมเป็นสำนักทิศาปาโมกข์ เมื่อปีพุทธศักราช  ๘๐๐ ยุค ดราวิเลียนยาตราในประเทศอินเดียสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา  “วัดเขาอ้อสำนักตักศิลาไสยเวทย์แดนใต้ สืบสายทอดวิชาต่อกันมา ในยุคก่อนเก่าบรรดาเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณลักษณ์วิเศษจะมาเรียนสรรพวิชาต่างๆที่วัดเขาอ้อแห่งนี้พระมหาอินทราชได้บูรณะวัด และสร้างสถาปัตยกรรมอาคารกุฏิโบราณทรงไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๓๙๒ อายุกว่า ๑๗๐ ปี  รูปแบบบ้าน เรือนเดี่ยว รูปแบบหลังคาประธาน จั่วทรงไทย  ลักษณะอาคารโครงสร้างไม้จำนวน  ๑ ชั้น ยกใต้ถุงสูงเปิดโล่งและใช้งาน  และได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมือปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งจากประวัติ พระอาจารย์ทองเฒ่าได้อยู่จำวัดที่กุฏิหลังนี้มาตั้งแต่บวชพรรษา จนมรณะ

หมู่ที่ ๓ บ้านเขาอ้อ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

Thai style Monk’s Cabin, Wat Khao Or.

Wat Khao Or was originally a Thisa-Pamok School. In the year B.E. 800, during the “Dravilian Yatra” era in India. It assumed that it was built in the Ayutthaya period. “Wat Khao Or”, the Southern Witchcraft School inherited from generations to generations. On those days, monks who possessed wonderful witchcraft would come to study all kinds of subjects at Wat Khao Or. Phra Maha Intharat renovated the temple and built the architecture of the ancient Thai-style cabin building in 1849. It is over 170 years old, It is single-house style, The main roof style is Thai-style gable.It is one floor wooden structure, usable open-air raised a high basement. The latest renovation in 1996, which is the history of Phra Ajarn Thongtao who has lived in this monk’s cabin since the first Buddhist Lent until his death.

Moo. 3, Ban Khao Or, Makok Nuea Sub-district, Khuan Khanun District, Phatthalung Province.