เรือนพื้นถิ่นโบราณจังหวัดพัทลุง

เรือนพื้นถิ่นโบราณจังหวัดพัทลุง

 

เรือนโบราณพื้นถิ่นจังหวัดพัทลุง(วังใหม่
ตอนที่๓)

วังใหม่ เรือนโบราณพื้นถิ่นจังหวัดพัทลุง    พระยาอภัยบริรักษ์(เนตร จันทโรจวงศ์)
เป็นผู้สร้างขึ้นด้านหลังวังเก่าทางด้านทิศใต้ติดกับลำคลองลำปำ
ชาวบ้านจึงเรียกวังใหม่ว่า
วังใหม่ชายคลอง
หรือ
วังชายคลอง
มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย ๕ หลังยกพื้นสูงล้อมรอบชานซึ่งอยู่ตรงกลางเรือนทั้ง ๕
หลังลักษณะเป็นเรือนแฝด๒ หลัง และ ๓ หลัง ประกอบด้วย
เรือนประธานเป็นที่พักของพระยาอภัยบริรักษ์ฯ เจ้าเมืองพัทลุงเป็นเรือนแฝด
ด้านหน้าห้องนอนเป็นห้องโถงใช้สำหรับเจ้าเมืองว่าราชการ ส่วนเรือนไทยอีกหนึ่งหลัง
เป็นเรือนขนาดเล็กมีห้องนอนและระเบียงหน้าห้องหลังสุดท้ายเป็นเรือนครัวขนาดเล็ก
ทุกหลังสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยโบราณ

ในปี ๒๕๒๖ทายาทของพระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร
จันทโรจวงศ์) นำโดยนายวิเวก จันทโรจวงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ได้มอบกรรมสิทธิ์วังใหม่พร้อมที่ดินให้แก่กรมศิลปากร
โดยมีพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่
๒๔กันยายน
๒๕๒๖

หมู่ที่ ตำบลลำปำ
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
๙๓๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๗๔-๖๑๓๐๐๗ ต่อ ๑๐๔

เปิดวันพุธ-อาทิตย์ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.
และ
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

(ปิดวันจันทร์-อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ค่าเข้าชม 
คนไทย
  บาท /
คนต่างชาติ  
๓๐
บาท

Local ancient house in Phatthalung (Rulers New Palace, Chapter: 3)

“New Palace”, was an ancient house in Phatthalung, Phraya Abhaibhorirak (Net Chantarojawong) who built this palace behind the old palace on the South side next to the Lampam canal. The villagers called the new palace that “Wang Mai Chai Khlong” or “Wang Chai Khlong” looked like a group of five Thai houses, raised on a high floor, surrounding a terrace in the middle of these houses. It looked like twin houses and triple-twin houses, consisting of the main house, which was the residence of Phraya Abhaibhorirak, Pattalung governor. It was a twin house. In front of the bedroom was a hall that was used for governors’ work. Another Thai house was a small house that had a bedroom and balcony in front of the room. The last one was a small kitchen. Every house is entirely made of wood in the traditional Thai style.

In 1983, the heir of Phraya  Abhaibhorirak (Net Chantarojawong) leading by Mr. Vivek Chantarojawong, former governor of Satun Province has given ownership of the new palace and land to the Fine Arts Department with the official handover ceremony held on September 24, 1983.

Moo. 4, Lampam Sub-district, Mueang Phatthalung District, Phatthalung Province, 93000

Tel : 074-613007 ext. 104

Opened on Wednesday -Sunday 9:00 a.m. – 12:00 p.m. and 1:00 – 4:00 a.m.

(Closed on Monday – Tuesday and public holidays)

Entrance fee: Thais 5 baht / foreigners 30 baht.