หาดปาตาตีมอ หรือ หาดวาสุกรี (The Wasukri Beach)

ตำบล ตะลุบัน อำเภอ สายบุรี ปัตตานี
Wasukri Beach , Taluban saiburi, Pattani