BetongDestination 01

โปรแกรมเที่ยวเบตง 3 วัน 2 คืน

โดย…แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพเบตง

วันที่ 1

10:00 เดินทางออกจากอำภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสู่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

12:00 รับประทานอาหารเที่ยงในตัวเมือง จังหวัดยะลา

13:30 แวะชมทัศนียภาพ สะพานขอแย (สะพานข้ามเขื่อนบางลาง)

14:00 เดินทางเข้าสู่เมืองเบตง

15:00 แวะแช่เท้าที่ บ่อน้ำพุร้อนเมืองเบตง

16:00 เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศรัย

18:00 รับประทานอาหารเย็น ณ สวนอาหารจามจุรี พร้อมชมเมืองเบตง จากมุมสูง

20:00ขับรถเที่ยวชมวิถีชีวิต และบรรยากาศเมืองเบตงยามค่ำคืน

20:40 กลับเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2

04:30 เดินทางออกจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

05:30 ถึงทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมทัศนียภาพและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สรรสร้าง ปุ้ยเมฆหมอก

ที่ขาวบริสุทธิ์เหมือนสำลี

06:30 เดินทางออกจากทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

07:30 รับประทานอาหารเช้า ณ เซ้งติ่มซำ

08:30 เดินทางไปชมสถานที่ประวัติศาสตร์ของ อุโมงค์ปิยะมิตร คอมมิวนิส มาลายา

09:20 เดินทางต่อไปแวะชมสวนหมื่นบุปผา (สวนดอกไม้เมืองหนาว)

12:00 รับประทานอาหารเที่ยง ณ นพดล ฟริสซิ่ง

13:00 เดินทางกลับเข้าเมืองเบตง เพื่อสักการะ พระพุทธธรรมประกาศ ณ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง

13:40 จากนั้นชมแวะชมสวนสุดสยาม และสนามกีฬากลางหุบเขา เทศบาลเมืองเบตง

14:30 เดินทางไปชม หลักเขต 54A

16:00 เดินทางเข้าสู่ที่พัก

18:00 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารต้าเหยินร้านอาหารขึ้นชื่อเมืองเบตง

20:00 กลับเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3

07:00 รับประทานอาหารเช้า ณ ไทซีอี้

08:00 ถ่ายรูปกับภาพสตีทอาร์ทั่วเมืองเบตง และพลาดไม่ได้กับ ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญที่สุดในโลก

09:00 เดินทางไปยัง duty free วิทยารันเต้สกลยาม

 

10:00 เดินทางกลับอำเภอหาดใหญ่