สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ | Hat Yai Municipal Park

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อยู่ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวหาดใหญ่และอำเภอใกล้เคียง โดยการดัดแปลงพื้นที่จากภูเขาทั้งลูกให้เป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ในเนื้อที่กว่า ๙๐๐ ไร่ สถานที่น่าสนใจภายในสวนสาธารณะฯ ได้แก่ Hat Yai Municipal Park located on Kanchanavanich Road, Hat Yai sub-district, is a relaxation place for Hat Yai people and nearby districts by modifying the area from the whole mountain to a shady park with a large tree in an area …

Continue reading

Share

วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วัดหาดใหญ่ใน

วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วัดหาดใหญ่ใน อยู่ถนนเพชรเกษม หลังตลาดหาดใหญ่ใน ใกล้สะพานคลองอู่ตะเภา ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาว ๓๕ เมตร สูง ๑๕ เมตร นามว่า “พระพุทธมหัตตมังคล” นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนิยมมาสักการะ ภายในบริเวณวัด มีศาลาไม้เก่าแก่สวยงาม หน้าบันประดับปูนปั้นรูปเทพพนม นอกจากนี้ มีเรือปูนปั้นจำลอง พญานาค ๗ เศียร ภายในลำเรือประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยในซุ้มสวยงาม Hat Yai District Wat Mahatha Mangkalaram or Hat Yai Nai Temple is on Phetkasem Road behind Hat Yai Nai market nearby U-Tapao Bridge. In the …

Continue reading

Share

อำเภอควนเนียง Khuanniang | สีสันสงขลา

อำเภอควนเนียง หาดปากบางภูมี อยู่หมู่ที่ ๓ บ้านปากบางภูมี ตำบลรัตภูมิ เป็นชายหาดริมทะเลสาบสงขลา จุดสิ้นสุดของสายน้ำคลองภูมิ ซึ่งเป็นคลองที่ไหลมาจากทิวเขาในเขตอำเภอรัตภูมิ มาบรรจบกับทะเลสาบบริเวณนี้ ทำให้ชายหาดปากบางภูมีอุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหารต่าง ๆ สังเกตได้จากสีของทรายบริเวณหาดจะเป็นสีน้ำตาลแดง จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ทะเล มีปลาประจำถิ่น เช่น ปลาท่องเที่ยว ปลาหัวอ่อน และปลากระบอก ชายหาดแห่งนี้มีความสงบและเป็นธรรมชาติสูง เพราะไม่มีทั้งที่พักและร้านอาหารให้บริการ สามารถเตรียมอาหารมานั่งปิกนิกรับลมเย็นริมทะเลได้ ตลอดแนวหาดมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นและเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาดูนก การเดินทาง จากตัวอำเภอควนเนียง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๓ ประมาณ ๖กิโลเมตร ถึงชายหาด

Continue reading

Share

วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร Machimawas Worawihan 寺庙。

วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร หรือ วัดกลาง อยู่ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง เป็นวัดใหญ่และสำคัญของจังหวัดสงขลา สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมเรียกว่า “วัดยายศรีจันทร์” กล่าวกันว่ายายศรีจันทร์คหบดีผู้มั่งคั่งในเมืองสงขลาได้บริจาคเงินสร้างวัดขึ้นต่อมา

Continue reading

Share

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เป็นอาคารทรงจีนตั้งอยู่บนถนนนางงามสร้างในสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลา เมื่อปี พ.ศ.2385 ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองสงขลา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ

Continue reading

Share

ยินดีต้อนรับสู่…ย่านเมืองเก่าสงขลา Welcome to S O N G K H L A

ส ง ข ล า จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่าค้าขายชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้ เป็นเมืองเก่าแก่แต่โบราณ ที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ จึงมีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพชนคนแต่แรก

Continue reading

Share

Useful calls 有用的电话 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ สำนักงานจังหวัด โทร. 0 7431 3206โรงพยาบาลสงขลา โทร. 0 7433 8100โรงพยาบาลหาดใหญ่ โทร. 0 7423 0804โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร. 0 7445 5000สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา โทร. 0 7430 7058สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ โทร. 0 7425 7333สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสงขลา โทร. 0 7425 7019ตำรวจทางหลวง โทร. 1193ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

Continue reading

Share

Tourist attraction 旅游景点 แหล่งเที่ยว

อ ำ เ ภ อ เ มื อ ง ส ง ข ล า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ศิลปวัตถุของภาคใต้ตอนล่าง และเป็นแหล่งศึกษาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ชาติพันธุ์วิทยา เปิดให้เข้าชม วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันนักขัตฤกษ์) ค่าเข้าชม ชาวไทย ๓๐ บาท พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ และผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ ๑๕๐ บาท สอบถามข้อมูลโทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๗๒๘ www.finearts.go.th/songkhlamuseum พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ (พะธำมะรง) อยู่เลขที่ ๑ …

Continue reading

Share