เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง

เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง อยู่บนยอดเขาแดง ตำบลเขาแดง เป็นเจดีย์ ๒ เจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ “เจดีย์องค์ดำ” สร้างโดยเจ้าเมืองพระคลัง (ดิศ บุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ เพื่อเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งเดินทางมาปราบกบฏเมืองไทรบุรี พ.ศ. ๒๓๗๓ “เจดีองค์ขาว” สร้างโดยพระยาศรีพิพัฒน์ (ทัด บุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย เพื่อเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งเดินทางมาปราบกบฏเมืองไทรบุรี ปัตตานี ปีนัง และมลายู เมื่อปราบกบฏได้แล้วพระยาศรีพิพัฒน์ได้รับราชกาลอยู่เมืองสงขลาเป็นเวลา ๒ ปี ระหว่างนั้นได้สร้างเจดีย์ไว้บนยอดเขาแดงอีกองค์หนึ่งคู่กันกับเจดีย์ของพี่ชาย แล้วจึงยกทัพกลับกรุงเทพมหานคร การเดินทาง จากตัวอำเภอสิงหนคร ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ เส้นทางไปตัวเมืองสงขลา ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔๒๒๒ ถึงบ้านเขาแดง ระยะทางจากตัวอำเภอ ๔ กิโลเมตร หาดแก้ว อยู่ตำบลชิงคู ชายหาดเป็นชายหาดแนวยาว เหมาะลงเล่นน้ำ ริมหาดร่มรื่นไปด้วยต้นสนทะเล มีถนนเลียบตลอดแนวชายหาด มีที่พักและร้านอาหารให้บริการ การเดินทาง จากตัวอำเภอสิงหนคร ใช้ทางหลวงหมายเลข …

Continue reading

Share

วัดถ้ำตลอด Tam Talord Temple

วัดถ้ำตลอด Tam Talord Temple ตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำตลอด หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นวัดแบบมหานิกาย ภายในวัดมีถ้ำเรียกว่า “ถ้ำตลอด” เป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ผ่านทะลุไปอีกฟากของภูเขา มีรูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่ สูงราว ๖ เมตร ยืนเฝ้าอยู่ปากทางเข้าถ้ำ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปเก่าแก่อายุหลายร้อยปี สร้างด้วยไม้โบกทับด้วยปูนซีเมนต์ มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ และพระพุทธรูปปางอื่น ๆ ให้สักการะ และยังมีหินงอกหินย้อยให้ได้ชมตลอดทางเดินในโถงถ้ำ การเดินทาง จากที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๕ (สะบ้าย้อย-เขาแดง) ห่างจากตัวอำเภอ ๒๕ กิโลเมตร

Continue reading

Share

ด่านสะเดา หรือ ด่านนอก

ด่านสะเดา หรือ ด่านนอก อยู่ตำบลสำนักขาม ตรงข้ามกับด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นจุดผ่านแดนถาวร เปิดทำการทุกวันเวลา ๐๕.๐๐-๒๓.๐๐น. ระเบียบการข้ามแดน ๑. ชาวไทยและชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทางประทับตราผ่านเข้า-ออกที่ด่าน อนุญาตให้พำนักอยู่ได้ ๓๐ วัน ๒. ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อ ๑ หรือ หากใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว สามารถเดินทางผ่านเข้าไปเฉพาะในรัฐเคดาห์เท่านั้น อนุญาตให้พำนักอยู่ได้ ๓ วัน ๒ คืน ติดต่อทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว พร้อมแนบบัตรประชาชนตัวจริงและค่าธรรมเนียม ณ ที่ว่าการอำเภอสะเดา ในวันเวลาราชการ โทร. ๐ ๗๔๓๘ ๑๘๑๐ ๓. กรณีนำรถยนต์ข้ามแดน ต้องทำเอกสารขออนุญาตล่วงหน้า ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ในวันเวลา ราชการ โทร. …

Continue reading

Share

หาดสะกอม

หาดสะกอม เป็นชายหาดที่มีทรายขาวสะอาดบรรยากาศเงียบสงบ ตลอดชายหาดมีที่พักและร้านอาหารให้บริการ และห่างจากฝั่งราว ๒ กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของ เกาะขาม ซึ่งมีปลาชุกชุม นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือประมงของชาวบ้านไปเที่ยวที่เกาะได้ การเดินทาง จากตัวอำเภอเทพา ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๓ (สายหาดใหญ่-ปัตตานี) เส้นทางไปอำเภอหาดใหญ่ ประมาณ ๒๓ กิโลเมตรมีทางแยกให้เลี้ยวขวาเข้าไปอีก ๗ กิโลเมตร หากมาจากตัวเมืองสงขลาใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔๓ ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร มีทางแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่หาด หาดสร้อยสวรรค์ อยู่ทางตอนใต้ถัดลงมาจากหาดสะกอม ชายหาดยาวประมาณ ๓-๔ กิโลเมตร มีร้านอาหารและที่พักให้บริการหลายแห่ง บรรยากาศจะคึกคักกว่าหาดสะกอม เพราะอยู่ใกล้ตัวอำเภอเทพามากกว่า จึงสะดวกต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวของชาวบ้านในพื้นที่ การเดินทาง จากตัวอำเภอเทพา ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๓ (สายหาดใหญ่-ปัตตานี) เส้นทางไปอำเภอหาดใหญ่ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร มีทางแยกให้เลี้ยวขวาเข้าสู่หาด ห่างจากตัวเมืองสงขลา ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข …

Continue reading

Share

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง มีเนื้อที่ ๑๓๒,๕๐๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอนาทวี และอำเภอสะเดาลักษณะเป็นยอดเขาสูง มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีเคยมีการพบน้ำค้างแข็งเป็นเกร็ดอยู่ตามยอดหญ้าแม้ในยามเที่ยงวันก็ยังมีให้เห็นอยู่ จึงเรียกขานว่า “เขาน้ำค้าง” ที่นี่เป็นเขตหวงห้ามอยู่นานกว่า ๔๐ ปี ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๒ เพราะอยู่ในการยึดครองของผู้ก่อการร้ายจีนคอมมิวนิสต์ (จ.ค.ม.) ด้วยมีภูมิประเทศเป็นถิ่นทุรกันดาร ทิวเขาสลับซับซ้อน จึงเป็นฐานปฏิบัติการใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนคอมมิวนิสต์ในแทบนี้ ต่อมากรมป่าไม้ทำการสำรวจพื้นที่เขาน้ำค้าง พบว่ามีสภาพป่าและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ จึงได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๔พ.ศ. ๒๕๓๔ สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่ น้ำตกวังหลวงพรหม เป็นน้ำตกขนาดเล็กชั้นเดียว ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำใหญ่ค่อนข้างลึก ควรลงเล่นน้ำด้วยความระมัดระวัง อยู่ห่างที่ทำการอุทยานฯ ๓๐๐ เมตร น้ำตกโตนลาด อยู่ห่างน้ำตกวังพรหม ๒๐๐ เมตร ลักษณะเป็นทางธารน้ำไหลผ่านหน้าผาหินสูงชันสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง มีทั้งส่วนตื้นและลึก ควรเล่นน้ำด้วยความระมัดระวัง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ๕๐๐ เมตร น้ำตกโตนดาดฟ้า อยู่ริมถนนสายบ้านสะท้อน-สะเดา เป็นน้ำตกที่มีหน้าผาใหญ่ เมื่อแหงนหน้าขึ้นดูน้ำตกเหมือนมองดูดาดฟ้า …

Continue reading

Share

ตลาดริมน้ำคลองแดน Klongdaen Floating Market

ตลาดริมน้ำคลองแดน Klongdaen Floating Market เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Conservation Tourism) โดยนำเอาทรัพยากรทางธรรมชาติ แสดงวัฒนธรรมริมคลอง ทุกวันเสาร์ และนำวัฒนธรรมที่มีอยู่ มาพัฒนาบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยคนในพื้นที่คลองแดนได้มีส่วนร่วม อาศัยธรรมชาติเป็นฐานไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ วิถีทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เน้นธรรมชาติและองค์ประกอบของธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส เรียนรู้ รวมถึงเข้าใจธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนในคลองแดน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กัน และได้รับผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น

Continue reading

Share

วัดป่ากอสุวรรณาราม Pakor Suwannaram Temple

วัดป่ากอสุวรรณาราม Pakor Suwannaram Temple ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เดินทางจากหาดใหญ่มาทางถนนสายเอเชีย หาดใหญ่-จะนะ ในวัดมีอุโบสถสวยงามมีเจ้าแม่กวนอิมที่เคารพนับถือเป็นที่สักดิ์ มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ที่จอดรถกว้างขวาง สะดวกสบาย ทะเลหมอกควนคานหลาว Kuan Kanlaow Mist Sea

Continue reading

Share

วัดคูเต่า

  วัดคูเต่า เป็นศาสนสถานที่เก่าแก่ของโบราญสถานไว้หลายจุดด้วยกัน โบราญสถานที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง และศาลาท่าน้ำ ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ได้รับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2011 จากองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

Continue reading

Share

พระใหญ่วัดปลักคล้า

พระใหญ่วัดปลักคล้า ตั้งอยู่ในบริเวณวัดปลักคล้า หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ขนาดองค์พระหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 12 เมตร

Continue reading

Share

สถานปฏิบัติธรรมโคกสัก หรือ วัดขวด

สถานปฏิบัติธรรมโคกสัก หรือ วัดขวด อยู่หมู่ที่ ๕ บ้านคลองหาน ตำบลบ้านแค เป็นวัดที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างภายในวัดสร้างด้วยขวดเก่าหลากสีหลายรูปแบบที่ชาวบ้านนำมาบริจาค เช่น ขวดเหล้า ขวดเบียร์ ขวดเครื่องดื่ม ชูกำลัง นอกจากเป็นการประหยัดงบประมาณยังแฝงคติธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความฟุ่มเฟือยของมนุษย์ที่หมดไปกับสิ่งมึนเมาไร้ประโยชน์ การเดินทาง จากตัวอำเภอจะนะ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ เส้นทางไปอำเภอนาทวีถึงกิโลเมตรที่ ๔๓ เลี้ยวขวาตรงโรงเรียนบ้านแค เข้าไปอีก ๖ กิโลเมตร ถึงซุ้มประตูทางเข้าวัด ระยะทางจากตัวอำเภอ ๑๙ กิโลเมตร

Continue reading

Share