หาดนราทัศน์
หาดนราทัศน์

หาดนราทัศน์

หากจะเรียกว่าหาดในเมืองก็คงไม่เกินไปจากความจริงสักเท่าไหร  มีความสวยงาม  และโค้งยาวอย่างต่อเนื่องกว่า  5  กิโลเมตร  สามารถมองเห็นได้ไกลจนสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียว  รวมถึงจรดไปยังปลายแหลมปากแม่น้ำบางนราทางทิศใต้  อันเป็นหาดทรายขาวที่มีความร่มรื่น  ละลานตาไปด้วยทิวสน

Narathat Beach

If it’s called a city beach, it’s probably not too far from the truth. It is beautiful and continually curved for more than 5 kilometers, which can be seen so far, and also reaches to the tip of Bang Nara River in the South. It is a beautiful white sand beach dazzling with pine trees.