ห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า – Mall or Shopping Center

บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า หมายเลขตราสัญลักษณ์ : G0464

959 หมู่7ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

Call 074-741910

https://www.bigc.co.th

e-mail Sgm.satun@bigc.co.th

access_time 08.00-21.00 น.