บริษัทนำเที่ยว/บริษัททัวร์ 3 จังหวัด

บริษัทนำเที่ยว - บริษัททัวร์ 3 จังหวัด

มะลีทัวร์ แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส MATLEE TOUR & TRAVEL SERVICE

89/2 หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย- ถนน- เนินงาม รามัน ยะลา

 

ที.แอล.ทัวร์ T.L.TOUR

318 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย- ถนน- ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา

073-378063

 

เจียงฟง ( เจ.เอฟ ) ทั่วร์ JIANG FENG TOUR

343 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย-ถนน-ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา

073-378054

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี่ เอส ที ทัวร์ เซอร์วิส E S T TOUR SERVICE LTD., PART 27 ตรอก/ซอย- ถนนภักดีดำรงค์ เบตง ยะลา

073-246200

 

บี.ที่. นิวสตาร์ ทัวร์ B.T.NEW STAR TOUR

2 ถนนภักดีดำรงค์ เบตง ยะลา

073231274

 

จิ้น ฟุก ทัวร์ JIN FUK TOURS

177 ตรอกซอย- ถนนประซาธิปัตย์ เบตง ยะลา

073231118

 

อี่ เอส ที ทัวร์ เซอร์วิส หจก. E S T TOUR SERVICE LIMITED PARTNERSHIP 27 ถนนภักดีดำรงค์ เบตง ยะลา

073246200-1

 

นิวเฟรนต์ ทั่วร์ NEW FRIEND TOUR

76 ตรอก/ซอย- ถนนสุขยางค์ เบตง ยะลา

073245290-1

 

สุขสบาย ทัวร์ SUK SA BAI TOUR

132/42 หมู่ที่ 10 ตรอกซอย- ถนนประดิษฐ์บำรุง เมือง ยะลา

073-242981

 

คาเมล แทรเวล CAMEL TRAVEL

652 ตรอก/ซอย- ถนนผังเมือง 4 สะเตง เมือง ยะลา

 

แฟมิลี่สมหวังทัว FAMILY SOMWANG TOUR

43 ตรอก/ซอยจิตต์กุล – บุญปถัมภ์ นนสิโรรส สะเตง เมือง ยะลา

073-222003

 

ดี.เจ.แอนด์ เนอร์ส ทัวร์ ยะลา D.J. AND NURSE TOUR YALA

87 หมู่ที่ – ตรอก/ซอย-ถนนอาคารสงเคราะห์ สะเตง เมือง ยะลา

073224400

 

ทัวร์ ทูเดย์ TOUR TODAY

127 ตรอก/ซอย- ถนนรัฐคำนึง สะเตง เมือง ยะลา

073247339

 

บริษัท แอร์ ทิคเคท จำกัด AIR TICKET CO..LTD.153 หมู่ที่ – ตรอก/ซอย- ถนนรวมมิตร สะเตง เมือง ยะลา

073255557-8

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อามีนทราเวลแอนต์ทั่วร์ AMEEN TRAVEL & TOUR LTD., PART.

1151/1 ตรอก/ซอย- ถนนสีโรรส สะเตง เมือง ยะลา

 

สดชื่น แทรเวล SODCHUEN TRAVEL

1/154 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย- ถนนเจริญประดิษฐ์ รูสะมิแล เมือง ปัตตานี

073-350345

แฮปปี้มายด์ ทัวร์ HAPPY MIND TOUR

14745 หมู่ที่ 6 ตรอกซอย7 ถนนโรงเหล้า รูสะมิแล เมือง ปัตตานี

073336868 / 073-333751

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยี่ เทรเวล TOYE TRAVEL LTD. PART.

4/42 หมู่ที่ 4 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอัล ฮิจญ์เราะอ AL HIJRAH LTD.,PART.

82/2 หมู่ที่ – ตรอกอย- ถนยะรัง อาเนาะรู เมือง ปัตตานี

073311880-1

อัสซาลามหัวร์ ASZALAM TOUR

57 ตรอกซอย- ถนนปากน้ำ สะบารัง เมือง ปัตตานี

073-3323279

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทีซีกราวนด์ ATC GROUND LIMITED PARTNERSHIP

14/3 ตรอกซอย- ถนนโรงเหล้า สะบารัง เมือง ปัตตานี

073-336667

652 ตรอกซอย- ถนนผังเมือง 4 สะเตง เมือง ยะลา

ศิริศักดิ์ ทัวร์ SIRISAK TOURS

89 ตรอกซอย- ถนนลูกสืออนุสรณ์ สุไหงโก-ลก นราธิวาส

073615448

ปัญญา ทัวร์ PANYA TOUR

250/13 ตรอกซอย- ถนนเอเชีย 18 สุไหงโก-ลก นราธิวาส

073-612925

ปัญญา ทัวร์ PANYA TOUR

250/13 ตรอก/ซอย- นนเอเชีย18 สุไหงโก-ลก นราธิวาส

073-814158