ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “สันหลังมังกร แห่งท้องทะเลตรัง” ชิงรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

dragonspine.photoprd

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า หลังจากที่ทางจังหวัดตรังได้ค้นพบแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ ที่มีลักษณะสันเนินทรายและเปลือกหอยโผล่ขึ้นกลางทะเล ทอดเป็นแนวยาวหลายกิโลเมตร โดยทางจังหวัดได้ตั้งชื่อให้เป็น “สันหลังมังกร” นั้น โดยล่าสุด “สันหลังมังกร” ดังกล่าวมีทั้งหมด 6 ตัว ประกอบด้วย ตัวที่ 1 “สันหลังมังกรเหลือง” ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม ตัวที่ 2 “สันหลังมังกรเกล็ดทองคำ” ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลท่าข้าม ตัวที่ 3 “สันหลังมังกรนิล” ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านตะเสะ ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ตัวที่ 4 “สันหลังมังกรหยก” ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเสียมไหม ตำบลเกาะสุกร อำเภ ปะเหลียน ตัวที่ 5 “สันหลังมังกรทับทิมสยาม” ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหาดทรายทอง ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน และตัวที่ 6 “สันหลังมังกรเผือก” ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง ทั้งนี้จังหวัดตรังประกาศให้ “สันหลังมังกร” ทั้ง 6 ตัว เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen ของจังหวัดตรัง อีกแห่งหนึ่ง โดยทางจังหวัดจะเดินหน้าประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้รับรู้ และเดินทางมาชมความมหัศจรรย์ของสันหลังมังกรทั้ง 6 ที่จังหวัดตรัง
นอกจากนี้จังหวัดตรังได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “สันหลังมังกร แห่งท้องทะเลตรัง” ชิงรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ดังนี้

รางวัลการประกวดประเภทกรรมการตัดสิน รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 8,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับสอง 5,000 บาท

รางวัลชมเชย 6 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท

ประเภท Popular Vote รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับสอง 2,000 บาท

สำหรับระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2559 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวดตรัง โทรศัพท์.0-7521-8516 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.trang.go.th
ข้อมูลข่าวและที่มา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

Share