Royal Hill Satun is a luxury hotel.

Royal Hill Satun is a luxury hotel. Based on Pak Bara beside Andaman Coast and Mu-ko Phetra national park in Amphoe La-ngu, Satun. We offer you amenities and warm service with Sea View and Forest View rooms, Swimming pool, Restaurant, Meeting rooms, Spa and Other.

Continue reading

Share

รั ฐ ช่ ว ย ที “มั น นิ” ติ ด ล่ ม

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นางเตือนใจ ดีเทศน์ ได้นำกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกสำรวจ เพื่อการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล พื้นที่โซนถ้ำเพชร ควนดินดำถิ่นถ้ำสัตคูหา หมู่ที่๙ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง และโซนวังสายทอง บ้านวังนาใน ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู ของจังหวัดสตูล หลังจากได้ลงพื้นที่จังหวัดตรัง,พัทลุง ก่อนหน้ามาแล้ว *และต่อแต่นี้วิถีชนเผ่า ” มั น นิ “จะเปลียนแปลงเช่นไร เรื่องที่อยู่ ที่ทำกิน ถิ่นอาศัย ป่าเริ่มหด อดอาหาร ผืนดินปลูกบ้านเพิงทับนับวันจะไม่มี “มันนิ”จำต้องจรลีออกจากป่าไปหาเมืองหรือไม่ ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ ก็ขาดสิทธิสวัสดิการ อย่างเด่นชัด แล้วภาครัฐจะทำเช่นไร ในฐานะที่เขาก็คือ ฅ น ไ ท ย เช่นกัน  

Continue reading

Share

ดร.วิษณุ เครืองาม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา

ค่ำวานนี้ (12 มิ.ย.59) ที่ประตูเมืองเก่า ถนนนครนอก อ.เมือง จ.สงขลา ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุ เครืองาม ประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อบรรยายเรื่อง “สงขลาเมืองเก่า” ในงานหลาดสองเลเก๋า เท่ ริมเลสาบ ที่จังหวัดสงขลา ซึ่งจะจัดอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุ เครืองาม ได้เยี่ยมพบปะชุมชนมัสยิดบ้านบน ซึ่งเป็นมัสยิดเก่าของเมืองสงขลา และเยี่ยมชมทักทายพ่อค้าแม่ค้าบริเวณถนนสายฮาลาล , ชมชุดการแสดงหุ่นมโนราห์ และเปิดเวที “ สงขลาเมืองเก่า ” ที่มีวัฒนธรรมมากกว่า 500 ปีบรรยายตั้งแต่คาบสมุทรสทิงพระ วัดพระโค๊ะ หลวงพ่อทวด จนมาถึงเมืองสงขลาในปัจจุบันโดยมี นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และประชาชนร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้อย่างล้นหลาม     …

Continue reading

Share

Green Season เทียวเมืองไทยที่ไหนดี ?

*เที่ยวป่าดึกดำบรรพ์ มหัศจรรย์กลางหุบเขา อีโค่วัลเล่ย์ที่มะ-นัง วังสายทอง *เที่ยวเกาะเลาะทะเล มนต์เสน่ห์ทะเลใต้ *ตามไปดูอินทรีย์จ้าวเวหา ถิ่นท่าเมืองตำ-มะ-ลัง *เที่ยวบากันเคย เลยไปขี่่สันหลังมังกร ตอน”มหัศจรรย์ทะเลแหวก” *ท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี วัฒนธรรมประเพณีสืบสานเล่าตำนานเมือง *อาบน้ำแร่-แลชายแดน ตลาดนัดกลางป่าทึบ *ลุย..ดินแดน แผ่นหินฟอสซิล500ล้านปีที่.ถ้ำเลสเตโกดอน ที่สุดในเมืองไทย   *เ ที่ ย ว ป่ า ดึ ก ด ำ บ ร ร พ์ ม หั ศ จ ร ร ย์ ก ล า ง หุ บ เ ข า‪ #‎Ecotourism‬ …

Continue reading

Share

ร่วมประชุมหารือ

วันนี้ (๑๓ มิ.ย. ๕๙) ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางเตือนใจ ดีเทศน์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามการดำเนินงาน เรื่องทางสาธารณะประโยชน์และการจัดระเบียบสถานที่ผูกจอดเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ม.๗ ต.หนองสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล   โดยหลังจากที่คณะอนุกรรมการด้านสิทธิ สถานะบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ มิ.ย. ๕๙ ที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ดินสาธารณะประโยชน์ เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งชาวเลผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวได้ส่งเรื่องร้องเรียนกล่าวอ้างว่าชุมชนชาวเล กลุ่มชาติพันธุ์อูรักลาโว้ยหลายครอบครัวได้ตั้งบ้านเรือนและใช้พื้นที่ดินทำประโยชน์ตามวิถีชีวิตชาวเล โดยอาศัยอยู่รวมกันจนเป็นชุมชน บนเกาะหลีเป๊ะ ม.๗ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล มาเป็นเวลาอย่างยาวนานนับร้อยปี แต่ปัจจุบันพื้นที่อยู่อาศัยและทางสาธารณะลงสู่ทะเลถูกอ้างว่าเป็นถนนส่วนบุคคล …

Continue reading

Share

พิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

      เดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหอการค้าตรังกับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด โครงการ ๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์การเกษตร ณ หอการค้า จ.ตรัง เมื่อสาย ๑๓ มิ.ย.๕๙  

Continue reading

Share

ประชุมคณะกรรมการ

เดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง ประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ รร.เรือรัษฎา เมื่อเช้า ๑๓ มิ.ย.๕๙          

Continue reading

Share

ปั่นพิชิตเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง

เดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง ประธานเปิดการแข่งขันและมอบรางวัล “ปั่นพิชิตเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง” ระยะทาง ๖๕ กม. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี โดยมีนักปั่นจักรยานเข้าร่วม ๑,๕๐๐ คน เมื่อเช้า ๑๒ มิ.ย.๕๙ ณ ลานอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

Continue reading

Share

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “สันหลังมังกร แห่งท้องทะเลตรัง” ชิงรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า หลังจากที่ทางจังหวัดตรังได้ค้นพบแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ ที่มีลักษณะสันเนินทรายและเปลือกหอยโผล่ขึ้นกลางทะเล ทอดเป็นแนวยาวหลายกิโลเมตร โดยทางจังหวัดได้ตั้งชื่อให้เป็น “สันหลังมังกร” นั้น โดยล่าสุด “สันหลังมังกร” ดังกล่าวมีทั้งหมด 6 ตัว ประกอบด้วย ตัวที่ 1 “สันหลังมังกรเหลือง” ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม ตัวที่ 2 “สันหลังมังกรเกล็ดทองคำ” ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลท่าข้าม ตัวที่ 3 “สันหลังมังกรนิล” ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านตะเสะ ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ตัวที่ 4 “สันหลังมังกรหยก” ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเสียมไหม ตำบลเกาะสุกร …

Continue reading

Share

แถลงข่าว วิวาห์ใต้สมุทร 2 ทศวรรษแห่งรัก

วิวาห์ใต้สมุทร 2 ทศวรรษแห่งรัก นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายพิชัย มะนะสุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง นายเจริญสุข แซ่อึ่ง รองประธานหอการค้าจังหวัดตรัง และนางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ททท.สำนักงานตรัง-สตูล ร่วมงานแถลงข่าวงาน “Moment of Love @ Underwater Trang Station วิวาห์ใต้สมุทร 2 ทศวรรษแห่งรัก” ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 36 ที่สวนลุพินี กทม. งานวิวาห์ใต้สมุทรปีนี้จัดระหว่างวันที่ 12-13-14 กุมภาพันธ์ และเป็นการครบรอบ 20 ปีของการจัดงาน โดยปีนี้มีการเปลี่ยนจุดดำน้ำ สำหรับพิธีรดทรายสังข์และจดทะเบียนสมรสใต้สมุทร ณ สถานีรถไฟอันดามันใต้ทะเล ระดับความลึก 18 เมตร ที่เกาะแหวน ด้วยการนำโบกี้รถไฟจำนวน 20 ตู้ …

Continue reading

Share