“ตรัง” ประตูสู่อันดามัน [Trang Andaman Gateway]

ตรังอันดามันเกตเวย์-ประตูสู่อันดามัน

[Trang Andaman Gateway]
ตรังอันดามันเกตเวย์-ประตูสู่อันดามัน

12370695_1548874482039955_8160100015353627402_o

#เส้นทางสายประวัติศาสตร์ พ.ศ.2458 หรือเมื่อ100 ปีที่ผ่านมาครั้ง พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯได้ก่อสร้างถนนสายพัทลุง-ตรัง

ช่วงรอยต่ออุทยานเขาปู่-เขาย่า เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เพื่อเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย และอันดามัน

เขาพับผ้าตรังซึ่งการก่อสร้างเป็นไปอย่างยากลำบากในยุคสมัยนั้นต้องใช้ ช้างลากจูง ขนถ่ายวัสดุ เดินลากล้อรถบด ลากก้อนหิน

จนทำให้งานสำเร็จลงได้ “ช้าง”จึงถูกเลือกให้เป็น สัญลักษณ์ ของการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตรัง เป็นแลนด์มาร์กเขาพับผ้า

ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข 4 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง บนเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่

นอกจากประติมากรรมช้างแล้ว ยังมีประติมากรรมพะยูนฝูงสุดท้ายที่เกาะลิบง รถตุีกตุ๊กหัวกบสัญลักษณ์ของเมืองตรัง

จ้าวแห่งพงไพรเงาะป่าซาไก แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนสนใจของจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันครบครัน เก็บความประทับใจที่

“Trang Andaman Gateway”

“ตรัง” จังหวัดที่มีวิสัยทัศน์ ได้ขับเคลื่อนให้เป็น “ตรังเมืองแห่งความสุข” เมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศครั้งก่อนเก่า

การคมนาคมก็สะดวกสบาย #นั่งรถไฟไปตรัง หรือ #บินตรงลงตรัง ก็มีเที่ยวบินคอยให้บริการทุกวัน

ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปสู่จังหวัดอื่นๆในภูมิภาค เป็นประตูบานแรกที่รอรับนักท่องเที่ยว สู่ทะเลฝั่งอันดามัน

สวรรค์ของนักเดินทาง

ตรังอันดามันTrang, the Andaman Gateway – a Gateway to Andaman Sea.

Historical Route.

In B.E. 2458 or about 100 years ago, Phraya Ratsadanupradit built up Phatthalung – Trang road at

the connecting areas in Khao Pu Khao Ya National Park and Khao Bantat Wildlife Reserved Area as a

link of the Gulf of Thailand to Andaman Sea. The road construction was very difficult in those days

that needed assistance from elephants to tug and transfer construction materials and others to

accomplish the work. So “Elephant” was chosen to be a new symbol for tourism of Trang as a

landmark at Khao Pubpa where is located on Highway 4 at Moo 7 Tambon Khao Chong, Na Yong

District, Trang Province that covers about 25 Rais of land. Besides sculptures of elephant, the

sculpture of the last group of dugongs are along side with Frog-head Tuk-tuk, a symbol of Trang

town; Sakai tribesmen, king of forest, introduce interesting attractions of “Trang Andaman

Gateway”.

Tramg launched its vision and aimed to be “Trang, the city of happiness”. An outstanding port town

in the past, convenient to visit by train or by airplane, then Trang can be a gateway to nearby

provinces. It is the first gateway to welcome tourists to Andaman Sea, a paradise for travellers.

12615631_1563967223864014_7960538289793692855_o


12646631_1563967653863971_6361092847552884317_o


12640505_1563969043863832_5238244012022106071_o

ท่องทะเล “อันดามันใต้” [ จังกาบ, ตะเกียง,เหลาเหลียง,เภตรา]

จังกาบ, เหลาเหลียง, ตะเกียง, เภตรา “ดินแดนต้องห้าม”..ครั้งอดีต

เขตสัมปทานรังนกอีแอ่นที่ถูกปิดตายมานานนับหลายสิบปี จึงทำให้สภาพพื้นที่ของธรรมชาติบนเกาะ และในทะเล

จึงยังคงสมบูรณ์สวยงาม

Visit South Andaman Sea (Changkab, Takieng, Laoliang, Petra Islands)

Jangkab, Takieng, Laoliang, Petra Islands were the forbidding land in the past. The bird-nest

concession area was enclosed for tens years that made their nature still in undisturbed environment

both on the islands and in the sea.

trangเกาะเภตรา

เกาะเภตรา เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในหมู่เกาะเภตรา

ตัวเกาะเป็นภูเขาหินปูนที่มียอดเขาแหลมสูงกว่า300เมตรมีหาดทรายยาวไปตามแนวเกาะ เหนือจรดใต้ เสน่ห์เภตรา คือ

ความสวยงามของภูเขา และหน้าผาสูงชัน ตั้งตระหง่าน อยู่กลางพื้นน้ำสีเขียวมรกตทะเลอันดามัน มหัศจรรย์สวรรค์ทะเลใต้

Koh Petra is the largest island among its Petra islands. It is a limestone island with 300 meters high

hill along its long beach. The sight of hills and cliffs among seawater and its forest surrounding by

emerald sea is really pretty.

เกาะตะเกียง

เกาะตะเกียง เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานหมู่เกาะเภตรา ซึ่งครอบคลุมทะเลสตูลและทะเลตรัง ลักษณะสีเขียวครึ้ม

ที่หันหน้าไปหาเกาะเหลาเหลียง ด้านหน้าเกาะเหมะแก่การเล่มน้ำ

ทะเลใสหาดทรายงามขาวนวลชวนให้หลงไหลโลกใต้น้ำแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง

Koh Takieng is a small island, located in the area of Mu Koh Petra National Park that covers the sea

in Satun and Trang. The front part of this island is good for swimming. Clear seawater and white

beach attract to the beautiful corals where is one of the recommended snorkeling sites.ตรัง

เกาะเหลาเหลียง [Lao Liang island]

เกาะเหลาเหลียง ตั้งอยู่ในเขตตำบลเกาะสุกร หนึ่งในหมู่เกาะเภตรา ความงามเป็นธรรมชาติ หาดทรายขาว น้ำทะเลใส

ความสมบูรณ์ ปะการัง กัลปังหา ปลาสวยงาม สิ่งมีชีวิตใต้น้ำมากมาย ซึ่งประกอบด้วย 2 เกาะ เกาะเหลาเหลียงเหนือ

และเกาะเหลาเหลียงใต้

Koh Laoliang is located in Tambon Koh Sukorn. It is within Petra islands. Its fertile nature of white

beach and seawater provide nice corals and coral fish as well as variety of underwater lives. It

comprised of Koh Laoliang Nue and Koh Laoliang Tai.

เกาะจังกาบ

จังกาบเป็นเกาะเล็กๆ ลักษณะกองหินกลางทะเล น้ำใสเหมาะสำหรับดำน้ำ ดูปลาหลากหลายชนิด น้ำแนวปะการังน้ำตื้น ตื้นเต้น

เร้าใจ สนุกสนานกับการเล่นน้ำ

Koh Changkab is a small island looked like stone in the sea. The seawater is very clear and good for

swimming and snorkeling along its corals.

Share