บึงน้ำใส อำเภอรามัน – NAM SAI RAMAN

บึงน้ำใส อำเภอรามัน

ต.ตะโล๊ะหลอ อ.รามัน จ.ยะลา

BUENG NAM SAI RAMAN DISTRICT

TALOHALOR SUBDISTRICT, RAMAN DISTRICT, YALA PROVINCE