THE RESIDENCE PAVILION OF KING RAMA VI – พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7

พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7 ต.โคกโพธิ์ o.โคกโพธิ์ จ. …

ARCHAEOLOGICAL SITE OF NONG CHIK PALACE – โบราณสถานวังเจ้าเมืองหนองจิก

โบราณสถานวังเจ้าเมืองหนองจิก ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี …

Art 3D Psu | พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติชายแดนใต้

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติชายแดนใต้ จิตรกรรมภาพวาด 3 มิติ  …