อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง มีเนื้อที่ ๑๓๒,๕๐๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอนาทวี และอำเภอสะเดาลักษณะเป็นยอดเขาสูง มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีเคยมีการพบน้ำค้างแข็งเป็นเกร็ดอยู่ตามยอดหญ้าแม้ในยามเที่ยงวันก็ยังมีให้เห็นอยู่ จึงเรียกขานว่า “เขาน้ำค้าง” ที่นี่เป็นเขตหวงห้ามอยู่นานกว่า ๔๐ ปี ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๒ เพราะอยู่ในการยึดครองของผู้ก่อการร้ายจีนคอมมิวนิสต์ (จ.ค.ม.) ด้วยมีภูมิประเทศเป็นถิ่นทุรกันดาร ทิวเขาสลับซับซ้อน จึงเป็นฐานปฏิบัติการใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนคอมมิวนิสต์ในแทบนี้ ต่อมากรมป่าไม้ทำการสำรวจพื้นที่เขาน้ำค้าง พบว่ามีสภาพป่าและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ จึงได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๔พ.ศ. ๒๕๓๔ สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่ น้ำตกวังหลวงพรหม เป็นน้ำตกขนาดเล็กชั้นเดียว ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำใหญ่ค่อนข้างลึก ควรลงเล่นน้ำด้วยความระมัดระวัง อยู่ห่างที่ทำการอุทยานฯ ๓๐๐ เมตร น้ำตกโตนลาด อยู่ห่างน้ำตกวังพรหม ๒๐๐ เมตร ลักษณะเป็นทางธารน้ำไหลผ่านหน้าผาหินสูงชันสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง มีทั้งส่วนตื้นและลึก ควรเล่นน้ำด้วยความระมัดระวัง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ๕๐๐ เมตร น้ำตกโตนดาดฟ้า อยู่ริมถนนสายบ้านสะท้อน-สะเดา เป็นน้ำตกที่มีหน้าผาใหญ่ เมื่อแหงนหน้าขึ้นดูน้ำตกเหมือนมองดูดาดฟ้า …

Continue reading

Share