THE RESIDENCE PAVILION OF KING RAMA VI – พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7

พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7 ต.โคกโพธิ์ o.โคกโพธิ์ จ. …

ARCHAEOLOGICAL SITE OF NONG CHIK PALACE – โบราณสถานวังเจ้าเมืองหนองจิก

โบราณสถานวังเจ้าเมืองหนองจิก ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี …

BULAN KITE OR MOON KITE – ว่าวบุหลัน หรือ ว่าววงเดือน

ว่าวบุหลัน หรือ ว่าววงเดือน ต.บารโหม .เมือง อ.ปัตตานี B …

Soft Wood Carving Arts Learning Center – ศูนย์การเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมการแกะสลักไม้อ่อน

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมการแกะสลักไม้อ่อน  (กระต่าย …

CHULABHORN PHATTHANA VILLAGE 12 – หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12

CHULABHORN PHATTHANA VILLAGE 12 หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 …