หาดสะกอม เป็นชายหาดที่มีทรายขาวสะอาดบรรยากาศเงียบสงบ ตลอดชายหาดมีที่พักและร้านอาหารให้บริการ และห่างจากฝั่งราว ๒ กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของ เกาะขาม ซึ่งมีปลาชุกชุม นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือประมงของชาวบ้านไปเที่ยวที่เกาะได้
การเดินทาง จากตัวอำเภอเทพา ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๓ (สายหาดใหญ่-ปัตตานี) เส้นทางไปอำเภอหาดใหญ่ ประมาณ ๒๓ กิโลเมตรมีทางแยกให้เลี้ยวขวาเข้าไปอีก ๗ กิโลเมตร หากมาจากตัวเมืองสงขลาใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔๓ ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร มีทางแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่หาด

หาดสร้อยสวรรค์ อยู่ทางตอนใต้ถัดลงมาจากหาดสะกอม ชายหาดยาวประมาณ ๓-๔ กิโลเมตร มีร้านอาหารและที่พักให้บริการหลายแห่ง บรรยากาศจะคึกคักกว่าหาดสะกอม เพราะอยู่ใกล้ตัวอำเภอเทพามากกว่า จึงสะดวกต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวของชาวบ้านในพื้นที่
การเดินทาง จากตัวอำเภอเทพา ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๓ (สายหาดใหญ่-ปัตตานี) เส้นทางไปอำเภอหาดใหญ่ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร มีทางแยกให้เลี้ยวขวาเข้าสู่หาด ห่างจากตัวเมืองสงขลา ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔๓ ประมาณ ๖๓ กิโลเมตร มีทางแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่หาด