สันหลังมังกรเผือก [Albino Dragon Spine]

มังกรเผือก

Albino Dragon Spine ,Ban Mod Tanoi Koh Libong Kantang

#สันหลังมังกรเผือก บ้านมดตะนอย เกาะลิบง กันตัง
IMG_8512_1

#สันหลังมังกรเผือก บ้านมดตะนอย เกาะลิบง กันตัง Albino Dragon Spine Beach, Ban Mod

Tanoi, Koh Libong, Kantang.

*ทะเลแหวกแห่งความประทับใจ อัศจรรย์ใจยามได้สัมผัส มนต์เสน่ห์ทะเลแห่งเมืองพระสมุทรเทวา

“สโตยมำบังสังคารา” ผืนน้ำน่านฟ้ามหาสมุทรไทย

หาดสันหลังมังกร

Parting sea of impression, astonishing upon sense the charm City of Phra Samut

Theva, “Setul Mambang Segara, sea water and sky of Thailand.หาดสันหลังมังกร9k,ivplyos]y',y'di

 

จุด A : ศาลากลางจังหวัดตรัง
จุด ฺฺB : ท่าเรือกันตัง
จุด C : ท่าเรือปากเมง

Share