สันหลังมังกรทอง‬

 Golden Dragon Spine Beach

สันหลังมังทอง

มังกรทองสันหลังมังกรทอง‬

เกาะสาม, เกาะหัวมัน ตันหยงโป

#สันหลังมังทอง เกาะสาม, เกาะหัวมัน ตันหยงโป

Golden Dragon Spine Beach, Koh Sam, Koh Huaman, Tanyong Po.

ฟังผู้เฒ่าเล่าขาน ตำนานมังกร‬ บ้านบากันเคย วันเวลาล่วงเลยย้อนอดีตในท้องทะเลแห่งนี้ ได้มีการสู้รบกันระหว่างพญาอินทรีแห่งเกาะลังกาวี กับพญามังกรงูใหญ่แห่งบ้านปากงู[เมืองละงู] ครั้งนั้นมังกรเพลียงพล้ำถึงกรรมกายชีวาวาย แต่ได้ตั้งจิตอธิฐานว่า แม่นตัวตายไป จะเนินนานสักปานใด ขอดวงจิตวิญญาณของข้า จงได้ปกปักรักษา ณ ที่สถานที่แห่งนี้ตลอดกาล

Golden Dragon

Listening to #a tale of dragon of Ban Bakan Koei from an old man, this sea water in

the past was the battle field between the Great Eagle of Langkawi Island and the

Great Dragon of Ban Pak Ngu (La-ngu).The dragon was defeated and died, but making

his mind that his spirit would protect the are forever though he died. Later on,

12010533_1697967977100769_4204645824133308858_o-1024x683

ต่อมาคนธรรพ์มาพบร่างพญามังกรเกิดเป็นสันดอนเปลือกหอยลอยฟ่อง มองไปสุดตา ส่วนหัวเกยท่าที่เกาะปูเลาตีกอ หางมาจ่อที่เกาะปูเลาอูบี ตัวจมหาย จะปรากฎกายเมือน้ำทะเลลดลง

Gandharvas found the dead body of the dragon transformed into afloat shells sand

ridge as long as the farthest sight. The head was at Koh Pulau Tiga and the tail was

about at Koh Pulau Ubi while the body sank underwater that would be seen only

during low tide.

11999672_1692246837672883_5422053647170424566_o-1024x683

หาดสันหลังมังกรทอง‬
หาดสันหลังมังกรทองคำ ทะเลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สันทรายกลางทะเล ละม้ายคล้ายๆสันหลังมังกร ยาวที่สุดในเมืองไทย เชื่อมต่อระหว่างเกาะหัวมัน หรือเกาะปูเลาอูบี [Pulau‬ Ubi] กับเกาะสาม หรือ#เกาะปูเลาตีกอ [Pulau Tiga]เป็นแนวยาวราวๆ 4 กิโลเมตร

Golden Dragon Spine Beach Beach

Golden Dragon Spine Beach Beach, Tanyong Po Sea in Muang Trang district, Satun

Province, the sand ridge in the sea looks like a dragon Spine Beach, is the longest one

in Thailand. It connects Koh Hua Mun or Pulau Ubi to Koh Sam or Pulau Tiga. Its lengthis about 4 KM.

11930961_1692247024339531_799537570208756238_o-1024x680

*ช่วงเวลาน้ำลด จดจ้องมองออกไปในมหาสมุทร เวิ้งว้างกลางทะเล จะเห็นระลอกคลื่นที่เคลือนเกลียวกระทบกัน เปลือกหอยเกร็ดเม็ดทรายสยายเลื่อม พายแสงทอแวววาว เป็นทางยาวคตโค้งไปมา ประดุจว่ามังกร ร่อนถลาพริ้วไหว แหวกว่ายกลางสายธารา กำลังทะยาน ขึ้นเหนือน้ำ ค่อยๆโผล้ให้เห็น เชกเช่มเสมือนมังกรทอง ทอดกาย

During low tide, starring out into the vast ocean, seeing waves hit one another,

sparkling shells in a winding long line as if a dragon swimming in the sea and was

about to arise from the sea. The sight of a golden dragon was stretching himself.

11217676_1692247327672834_7874265740042250395_n

*ทะเลแหวกแห่งความประทับใจ และอัศจรรย์ใจยามได้สัมผัส มนต์เสน่ห์ทะเล ..แห่งเมืองพระสมุทรเทวา “สโตยมำบังสังคารา” น่านน้ำน่านฟ้ามหาสมุทรไทย

Parting sea of impression, astonishing upon sense the charm City of Phra Samut

Theva, “Setul Mambang Segara, sea water and sky of Thailand.

Share