สวนพฤกษ์ศาสตร์ [Peninsula Botanical Garden]

#เที่ยวสวนพฤกษศาสตร

Visit Peninsula Botanical Garden (12 KM).

*Trang town – Ban Khuan Inersection – Peninsular Botanical Garden.

สวนพฤกษศาสตร์

#อำเภอย่านตาขาว

#สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้[ทุ่งค่าย] เป็นสถานที่ที่ท้องเที่ยวสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติและพรรณไม้มีศูนย์ภายในมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สวนรุกชาติ สวนสมุนไพร ห้องสมุดพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พืช ห้องประชุม พื้นที่สำหรับกางเต้นท์และกิจกรรมค่ายพักแรม ทางเดินศึกษาธรรมชาติให้เลือกหลายเส้นทาง ผ่านป่าดิบที่ลุ่มต่ำ รวมทั้งป่าพรุซึงมีพรรณพืชที่น่าสนใจมากมาย ที่สำคัญคือ เส้นทางสะพานศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้ [Canopy Walk Way] แห่งแรกของประเทศไทย

สวนพฤกษศาสตร์

*การเดินทาง
ถนนตรังปะเหลียน [ทางหลวงหมายเลข 404] บริเวณกิโลเมตรที่11
Tel.+66[0] 7428 1066

อำเภอย่านตาขาว

Share