สถานที่ท่องเที่ยว [Tourist Attraction]

l5komujmjv'gmujp; 9iy'แหล่งท่องเที่ยว [Tourist Attraction]


อำเภอเมือง [Mueang District]

#อนุสาวรีย์พระรัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะเขตเทศบาลนครตรังห่างจากศาลากลางจังหวัด 1 กิโลเมตร เส้นทางถนน ตรัง-พัทลุง พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ได้สร้างความเจริญแก่จังหวัดตรังเป็นอย่างมาก เช่น การคมนาคม เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ การศึกษา การปกครอง และเป็นผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในจังหวัดตรัง จนแพร่หลายไปทั่วภาคใต้

Phraya Ratsadanupraditmahisonphakdi Monument
Is in Trang Municipal Park, about 1 kilometrefrom the provincial hall on the Trang- Phatthalung road. The stantue is built to be honorable for Phraya Ratsadanupradit, the gorernor of Trang between 1890-1913, Who derelopel Trang in many dimensions to make prosperities to Trang. He was the frist person who brought rubber tree into Trang in 1901, Which now contributod to widespread plantiong in southern Thailand.

#สระกะพังสุรินทร์ ห่างจากศาลากลางจังหวัด 2 กิโลเมตร ใกล้อนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นแอ่งน้ำหรือหนองน้ามธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 50 ไร่ สระกะพังสุรินทร์ ตั้งชื่อตามพระยาสุรินทร์ราชา (นกยูง วิเศษกุล) อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต รอบบริเวณเป็นสวนสาธารณะสำหรับนั่งพักผ่อน

#SaKaphangSurin
Is about 2Kilometres from the Provincial Hall on WianKaphong Road. This is a natural pool of about 80,000 square meters. A concrete bridge spans the pool to three beautiful connectingpavillons in the pool’s centre. The surrounding area is a public park.

#สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 (ทุ่งน้ำผุดหรือเขาแปะช้อย) อยู่ห่างจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร เป็นสวนสาธารณะร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหม่ ช่วงเย็นๆ จะมีประชาชนมานั่งพักผ่อนและออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก

SomdechPhraSrinagarindra Park
Is 3 kilometres from the Provincial Hall on Nam Phut Road. The park has a lovelylandscape and a magnificent view. The surroundingarea is a public park.

#พระนอนทรงเทริดมโนราห์
พระนอนทรงเทริดมโนราห์ ประดิษฐานอยู่ที่ วัดภูเขาทอง หมู่ 1 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองตรัง 20 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลย 4123 เป็นพระพุทธรูปโบราณปางปรินิพพาน สร้างสมัยศรีวิชัย ลักษณะเด่น คือ พระเศียรทรงเทริดมโนราห์ โดยเชื่อกันว่า เทริดเป็นเครื่องประดับที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นของสูง กรมศิลปากร จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน และนักเป็นพระนอนทรงเทริดมโนราห์หนึ่งเดียวในเมืองตรัง

Phra Non Song Throet Nora is at Wat PhuKhao Thong, Mu 1 , Tambon Nam Phut, around 20 kilometres from the city. The Buddha image is in the death posture. The most distinctive feature is the head, which has a decorated headdress of the Nora dance called the Throet, regarded as aholy and royal ornament of the dance the is an indigenousperformanceof southern Thailand.

ศาลเจ้า ในตัวเมืองตรังมีศาลเจ้าเก่าแก่น้อยใหญ่มากมาย อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวตรังมาอย่างยาวนานเมื่อมาเยือนเมืองตรัง ไม่ควรพลาดที่จะต้องไปเยี่ยมเยือนและกราบไหว้องค์เทพต่างๆเพื่อขอพร
#ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย
ถนนเพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง เป็นศาลเก่าแก่คู่เมืองตรังมายาวนานประชาชนนิยมเดินทางไปกราบไหว้องค์ท่ามกงเยี่ยเพื่อขอบุตร เรื่องหน้าที่การงาน และขอพรในทุกเรื่อง แล้วจักได้สมปรารถนาเสมอ

#ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี๋ย
169 ถนนท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ศาลเจ้าขนาดใหญ่ เป็นศาลเจ้าแห่งแรกของตรัง ที่มีการจัดประเพณีถือศีลกินเจ และยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างเคร่งครัดจวบจนทุกวันนี้ ส่วนความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์เทพประจำศษลเจา นอกจากการกราบไหว้ขอพรประสบความสุขความเจริญแล้ว จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการขจัดปัดเป่าความทุกข์ คดีความ และการต่ออายุ

#ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม
ถนนรัษฏา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม มีบริเวณกว้างขวางและเป็นศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งที่มีการจัดประเพณีถือศีลกินเจเป็นประจำทุกปี ประชาชนทั่วไปมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และองค์เจ้าพ่อหมื่นราม ซึ่งองค์เทพประจำศาลเจ้า ว่าจะเป็นผู้ประทานพรให้การทำกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง
ศาลเจ้าโป้เซ้ง
ศาลเจ้าเล็กๆ ข้างสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ถ.รัษฏา มีเทพโป้เซ้ง เทพแห่งหมอยา เป็นเทพประจำศาลเจ้า จะบันดาลให้ผู้ไปกราบไหว้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและปัจจุบันทางศาลเจ้าให้บริการอบสมุนไหรแก่ประชาชนทั่วไป

อำเภอนาโยง [Nayong District]

#ถ้าเขาช้างหาย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมื่นศรี เป็นถ้ำทีมีหินงอกหินย้อยแบบต่างๆ ทีสวยงามสลับซับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมาก ถ้ำลึกประมาณ 500 เมตร ใช้เวลาเดินชม ประมาณ 20 นาที มีทางเดินคอนกรีต พร้อมทั้งติดไฟตามเส้นทางให้เดินได้อย่างสะดวกสำหรับเดินไปยังถ้ำต่างๆ เช่น ถ้ำเขาช้างหาย ถ้ำเพกา ถ้ำทรายทอง ถ้ำโอง และถ้ำแม่เฒ่าคล้าย สอบถาม
ข้อมูลได้ที่ โทร.075-299551 การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปผ้าทอนาหมื่นศรี เลยไปประมาณ 2 กิโลเมตร

Khao Chang Hai Cave is in Ban Na Muen Si , about 5 Kilometres from Nayong Market. The cave has a great deal of lovely stalagmites and stalactites of various shapes.

#น้ำตกกะช่อง อยู่ภายในสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง เป็นสายน้ำตกจากภูเขาสูงไหลเป็นสายลงมาตามหน้าผา และซอกหิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเก่าแก่ของจังหวัด และบริเวณน้ำตกแห่งนี้มี พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และ สก. ปรากฏอยู่บนโขดหินใกล้ๆ น้ำตก

Ka Chong Waterfall is in wildlife development and conservation promotion station on the trang-phatthalung road, about 7 kilometres from the district office. The majestis waterfall falls from a high mountain to the cliffsand rocks. It is very popular with locals who visit it in large numbers everyday.

#สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง ไปตามทางหลวงสายตรัง-พัทลุง จากตัวเมืองตรัง 21 กิโลเมตร สถานที่แห่งนี้ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่และน้ำตกต่างๆ ได้แก่ น้ำตกโตนใหญ่ น้ำตกโตนน้อย และน้ำตกกระช่อง เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทาง ระยะทาง 1.8 และ 2.8 กิโลเมตร ตามเส้นทางจะมีป้ายสื่อความหมาย อธิบายตามจุดต่างๆ นอกจากนั้นยังมีอาคาร พิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติ กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สถานีมีบ้านพักและลานกางเต็นท์ แต่ต้องนำเต็นท์มาเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง หมู่ 7 ต.ช่อง อ.นาโยง ตู้ปณ. 4 จังหวัดตรัง 92000

Khao Chong Wildlife Development and Conservation Promotion Station is approximately21 Kilometers from the city on the Trang-Photthalung Road. This is one of the more attractive places of southern Thailand.There is an abundance of large trees, streams and waterfalls like ton Yai, Ton Noi and Ka Chong. This is first nature and wildlife study place in Thailand. In addition,the trail provide information on the environment. “The Museum and Exhibition Building” has exhibitions on nature and natural resource conservation.

#เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลำชาน เป็นที่อยู่อาศัยของนกเปิดน้ำ นกเป็ดแดง จำนวนมาก รอบๆจะมีหนองน้ำขนาดใหญ่ ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ สงบเงียบ เหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อน พร้อมทั้งมศาลาริมน้ำสำหรับไว้นั่งชมนก ภายในบริเวณยังมี สะพานไม้และทางเดินศึกษาธรรมชาติ ไว้ให้นักท่องเที่ยว ได้เดินศึกษาช่วงที่มีนกมาก คือ เดือนมกราคม-มีนาคม การเดินทาง ใช้เส้นทางสายตรัง-พัทลุง ถึงกิโลเมตรที่ 17 แล้วแยกขวาไปตามเส้นทางสายบ้านกะช่อง-บ้านหาดเลา (ทางหลวงหมายเลข 4264) ประมาณ 1 กิโลเมตร.

Khlong Lam Chan Non-Hunting Area is 17 kilometers from the Trangcityon the Trang-Phatthalung road, then a right on the Ban Ka Chong-Ban Hat Lao road (Highway no.4264) for about 1 kilometre. A large swamp in the park is the home of numerous waterfowls. The period when there is the most of birds is January-march. The parkis a peaceful place suitable for relaxation.

#กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นผืนผ้าที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งส่วนที่เป็นลวดลายดั้งเดิมและลวดลาย ที่ประดิษฐ์ ขึ้นมาใหม่ จากภูมิปัญญาอันเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดของช่างทอผ้า ลวดลายโบราณชองผืนผ้านาหมื่นศรี อาทิ ลายลูกแก้ว ลายแก้วชิงดวง ลายลูกแก้วผสมลายดอกจัน ผ้าทอนาหมื่นศรี สามารถแยกผ้าทอตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้ ผ้าพาดบ่า ผ้าเช็ดหน้า ผ้ากราบพระ ผ้าในพิธีกรรม ผ้าสำหรับเป็นเครื่องนุ่งห่

Na Muen Si Weaving Group is the most famous product otTambon Na Muen Si. Currently there is a women’s Na Muen Si weaving group that maintains the weaving heritage of the area. Visitors can see the group’s works at its office that is on the same way as the road tokhao Chang Hai Cave, or about 5 kilometre on Na Yong- PruNua Road.

#อำเภอกันตัง [Kantang District]
สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกันตัง มีเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ รอบบริเวณร่มรื่นด้วยต้นไม้ ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ มีศาลาพักผ่อน สามารถ มองเห็นทิวทัศน์ของทะเล และอำเภอกันตังได้กว้างไกล

KhuanTamnak Chan Public is located in the municipality ofKantang. The 250 acre park has beautiful surroundings. It has been developed to grow large trees and decorative plants. There is a rest pavillon and a parking lot for tourists. The park offers a great view of the sea and kantang.

#พิพิธภัณฑ์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี อยู่ห่างจากเทศบาลกันตังประมาณ 200 เมตร ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนค่ายพิทักษ์ ต.กันตัง เป็นที่ตั้งของสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง หรือบ้านพักอดีตเจ้าเมืองตรัง พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง และ เครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของท่านอย่างครบถ้วน โดยทายาทตระกูล ณ ระนอง เป็นผู้ดูแลรักษา เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ (ถ้าตรงกับวันหยุดราชการเปิดตามปกติ และหยุดชดเชยในวันต่อไป) เวลา 08.30 – 17.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม สำหรับผู้เข้าชมเป็นคณะที่ต้องการวิทยากรบรรยาย กรุณาแจ้งล่วงหน้าที่โรงเรียนกันตังพิทยากร โทร.075-251100

Phraya RatsadenupraditMahisonPhakdiMuseum is around 200 metres from Kantang Municipality on KhaiPhithak Road. It is an important historical site, which is the “old Trang governor’s house “ or the house of Phraya Ratsadanupradit, the former governor of the province. The house id a two-story wooden building . Inside are a wax figure of the Phraya Ratsadanupradit and a complete collection of his daily personal items. The Na Ranong family looks after the house. It is open to the public everyday, except Monday. Group visitors require a guide must contact in advance at KantangPhithayakonschool, tel.+66[0] 7525 1100.

#ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ริมถนนหน้าสหกรณ์การเกษตรกันตัง เป็นต้นยางรุ่นแรกที่ พระยารัษฏานุประดิษฐ์ฯ เจ้าเมืองตรังได้นำมาปลูกไว้เพื่อบุกเบิกอาชีพสวนยางพาราของชาวตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2442 การเดินทางสามารถนั่งรถตู้ตรัง-กันตัง ใช้เวลา 20 นาที ขึ้นรถที่ถนนกันตัง

The first rubber tree in Thailand This tree represents the first-planted rubber trees by phrayaRatsadanupradit in 1899 to initiate the rubber plantation industry is now still on the road that leads to Kantang

#สถานีรถไฟกันตัง สถานีรถไฟสุดปลายทางของเส้นทางรถไฟฝั่งทะเลอันดามัน สุดทางรถไฟฝั่งอันดามัน ตัวอาคารสถานีรถไฟเป็นรูปแบบเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มาจนถึงวันนี้ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวสีเหลืองสลับเทา หลังคาทรงปั้นหยา ด้านหน้ามีมุขยื่น มุมเสาตกแต่งด้วยลวดลายไม้ฉลุ และบริเวณสถานีรถไฟ เทศบาลเมืองกันตังได้จัดให้บริการห้องสมุดที่สร้างด้วยโบกี้รถไฟและตกแต่งบริเวณโดยรอบเป็นสวนหย่อมสวยงาม.

Kantang Railway Station
Kantang Railway Station is the south-end railway of Andaman sea. A one-storey wooden yellow with grey band building and the roof of panya style .

#บ่อน้ำร้อนควนแคง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง อยู่ในการดูแลของวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง ประกอบด้วยบ่อน้ำร้อนจำนวน 3 บ่อ มีอุณหภูมิของน้ำประมาณ 70 องศา/ 40 องศา / 20 องศา ตามลำดับ ใช้ประโยชน์ด้านสันทนาการและเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งวนอุทยานฯ ได้เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้แช่เท้าและอาบน้ำร้อนเพื่อสุขภาพ โดยมีห้องอาบน้ำ และห้องแช่น้ำร้อน ให้บริการเพื่อความเป็นส่วนตัว จำนวน 9 ห้อง บ่อแช่เท้ารวม 1 บ่อ บ่ออาบน้ำรวม 1 บ่อ นอกจากนี้ ยังมีบริการนวดแผนไทยและบริเวณโดยรอบมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าพรุน้ำร้อน และป่าดงดิบ เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พรรณไม้และสัตว์ป่า จำนวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 500 เมตร 750 เมตร และ 2,000 เมตร ตามลำดับ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะใช้บริการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพหรือเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อน ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง .จ.ตรัง โทร.086-2716326 การเดินทางไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 403 (ตรัง-กันตัง) ถึงเทศบาลเมืองกันตัง ข้ามแพขนานยนต์ ไปบ้านท่าส้มจากบ้านท่าส้ม ขับรถไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตรถึงปากทางเข้าวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง เลี้ยวขวาตามป้ายชี้ทาง 2 กิโลเมตรถึงที่ทำการวนอุทยานฯ และบ่อน้ำร้อน

Kuankaeng Hot Spring This natural hot spring consists of 3 wells. The temperature of the water in each well is 20° c, 40° c and 70 °c , respectively. Kuankaeng Hot Spring provides an area of park-like, an ideal place for relaxation. Here you can soak in thermal mineral water in the tub either in the natural pond to reduce fatigue, cure shin diseades, or you can just walk around or along mthe nature trails to enjoy the scenery. Thai massage is also on service here. Kuankaeng hot spring is iskantangdistrict , about 35 kilometres from Trang town.

#หาดหยงหลิง เป็นหาดทรายรูปโค้งขนานไปกับดงสนสุดชายหาดเป็นเขาสูง มีเวิ้งและโพรงถ้ำ สามารถลอดออกไปสู่ริมทะเลที่มีโพรงถ้ำและโขดหินเหมือนป้อม โอบล้อมลานทรายไว้สวยงามมาก เหมาะที่จะเล่นน้ำและพกผ่อนหย่อนใจ บริเวณหาดสามารถ กางเต็นท์ได้ การเดินทางไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4046-4162 ถึงปากเมง เลี้ยวซ้ายเลียบชายหาด ประมาณ 10 กิโลเมตร และเลี้ยวเข้าถนนบ้านน้ำราบ-หาดเจ้าไหม ประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีทางแยกเข้าหาดหยงหลิงอีก ประมาณ 2 กิโลเมตร หรือโดยสารรถตู้ตรัง-หาดยาวจะผ่านหน้าหาดหยงหลิง-หาดสั้น

Had Yong Ling about 10 KM from Had Chaomai National Park along the seadied road to Ban Nam Rab Junction, turn right along the way for 5 Km to Ban Chaomai. There is a crossroad leading to Had Yong Ling for 2 Km and proceed further for 300 meters to the end of the road at Had san. Its white3sandy beach and beautiful seawater offers a good place for swimming safely. Tourists often visit this beach for recreation and swimming. Its pine-tree shady beach and strange-looked limestone hill are at Had Yong Ling and the end of the beach is Mount Yong Ling where a grotto is existing and can walk through it to Had San at another side. Had San is a small beach of about 1 Km in length with similar artmosphere to Had Yong Ling but it is more quiet and suitable for relaxation and offering an apparent view of KohMook.

#หาดยาว เป็นหาดทรายยาวต่อจากโขดเขารูปกระโดงฉลาม ขึ้นมาทางด้านเหนือ มีสนทะเลขึ้นเป็นแนวสวยงาม มีชายหาดกว้าง การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับหาดหยงหลิงและมรถตู้ประจำทางสายตรัง-หาดยาว ให้บริการขึ้นรถได้ที่ ถนนท่ากลาง อำเภอเมือง

Had Yao 10 Km from Had Chaomai National Park along the seaside road to Ban Nam Rab Junction then turn right and proceed further for 6 Km. There is a crossroad which takes about 50 meters to the beachline. A shark-fin-shaped limestone hill is the distinguished landmark of the beach where beautiful shady pine trees is along the beach which is about 3 Km in length. Its beach is not so white due to its location near KhlongChaomai estuary , however , good enough for swimming. The beaxh offers a nice view of KohLibong. Regular van service from Trang to Ban Chaomai is available daily from The Klang Road in Trang city.

#ถ้ำเจ้าไหม-คลองจระเข้ขาว ตั้งอยู่บริเวณเขาโต๊ะแนะ หมู่บ้านเจ้าไหม ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่โดดเด่นของจังหวัดตรัง เหมาะกับการศึกษาเรื่องราวทางชีวภาพป่าชายเลน เป็นแหล่งท่องเที่ยวกึ่งผจญภัย ด้วยการพายแคนูหรือคยัค ลัดเลาะไปตามลำคลอง และแยกเข้าไปในคลองย่อยซื่อ “คลองจระเข้ขาว” ความงามของเส้นทางแห่งนี้ นอกจากจะอยู่ที่การชมผืนป่าโกงกางอันอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังมีทัศนียภาพที่สวยงามของหน้าผาหินปูนและ “ถ้าเจ้าไหม” เป็นถ้ำที่ปีนขึ้นไปเที่ยวได้ไม่ยาก ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม อยู่ตามโถงถ้ำส่วนต่างๆ เส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางนี้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี การเดินทางจากตัวเมืองตรังใช้เส้นทาง ตรัง-ท่าเรือเจ้าไหม ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับการเดินทางไปเกาะลิบง ระยะทางประมาณ 47 กิโลเมตร หรือจากตัวเมืองตรัง ใช้เส้นทางตัง-หาดปากเมง (ทางหลวงหมายเลข 4046 แยกขวาเข้า 4162) ถึงหาดปากเมง เลี้ยวซ้าย และขับรถไปตามถนนเลียบชายหาด จนถึงสามแยกโรงเรียนบ้านน้ำราบ เลี้ยวขวาสู้ถนนบ้านน้ำราบ-หาดเจ้าไหม อีกประมาณ 8 กิโลเมตร หรือนักท่องเที่ยวสามารถ ใช้บริการรถตู้โดยสารตรัง-หาดยาว จุดจอดรถตั้งอยู่บริเวณใกล้ตลาดท่ากลาง ถนนท่ากลาง อ.เมือง ผู้ที่สนใจพายเรือแคนู เที่ยวถ้ำเจ้าไหม-คลองจระเข้ขาว สนใจติดต่อได้ที่ บริษัทนำเที่ยวจังหวัดตรัง

Canoeing at Tham Chao Mai – KlongChorikay is a route ; rich and fertile mangrove forest, wild plants on rocky cliffs, stalagmites and stalactites within caves around MoutTohNae in Ban Chaomai , TambonKohLibong, Kantang, Trang. The itinerary will cut in and out in a circle trip from KhlongChaomaitoKhlongChorakay and get through a tunnel under a mountain to experience alagoon where is shady atmosphere of mangrove forest within the embrace of Khao Ton Nae. Then boating furtherin the channel along high hills and cut through mangrove forest to a small canal before leaving the boat and walk up to see Chaomai Cave . The lowest level of the cave is a spacious room with the large columns of stalagmites and stalactites. Climbing along the cliff for a hundred meters to the upper level where the walls appear to have formed up from piled shells. Depart the cave and backfor the boat and boating along the waterway and mangrove forest until reaching back to KhongChaomai.

#เกาะเชือก – #เกาะแหวน เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะกระดาน มีประการังน้ำตื้นและน้ำลึก รวมทั้งฝูงปลาจำนวนมาก การเดินทางสามารถเช่าเหมาลำเรือ ได้ที่ท่าเรือท่าเรือปากเมง หรือท่าเรือเจ้าไหม นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถใช้ บริการนำเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดตรัง จัดให้บริการร่วมกับการชมถ้ำมรกต ดำน้ำ ดูปะการังที่เกาะกระดานและเกาะม้า

#KohChuek There are 2 smalls islands adjacent to one another where rapid water runs in between that makes everyone to hold a rope while snorkeling. It is the most fomous point for snorking of Trang due to variety of colorful soft corals that are usually found at deeper level in the sea which is for scuba diving are living here and can experience by shin-diving. It is the habitat of reef fishes too.
KohWaenIt is an island with a rock look like a gem on a ring. It is a site for scuba diving. Reefs, sea fans and fishes are abundant around the island.

#เกาะลิบง อยู่ในพื้นที่ ต.ลำบง อ.กันตัง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลตรัง มีพื้นที่ 25,000 ไร่ รอบๆ เกาะเต็มไปด้วย หญ้าทะเล ซึ่งเป็นอาหารของ”พะยูน” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่กำลังจะสูญพันธุ์ แตจะพบได้มาก บริเวณเกาะลิบง ได้ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หมู่เกาะลิบงมีที่ทำการเขตฯ อยู่บริเวณแหลมจุโหยรอบๆเกาะมีสถานที่นำเที่ยวชมหลายแห่ง เช่น หาดตูบ แหลมจุโหย แหลมทวด แหลมโต๊ะชัย หาดหญ้าคา เป็นต้น บริเวณแหลมจุโหย นั้นเป็นหาดทราย เวลาน้ำลด สามารถเดินทางไปถึงหาดตูบ ซึ่งมีนกทะเลและนกชายเลนจำนวนมาก ที่อพยพหนีหนาวมาอาศัยที่นี่เพียงแห่งเดียว โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม อาทิ นกกินเปี้ยว นกกวัก นกยางเขียว นกนางนวลแกลยเคราขาว นกหัวโตขาดำ เป็นต้น เกาะลิบงมีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แบ่งเป็นหลายหมู่บ้าน ชาวบ้านยังดำเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ทำอาชีพประมง สวนยางพารา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม การเดินทาง มีเรือโดยสารจากท่าเรือเจ้าไหมถึงท่าเรือบ้านพร้าว บนเกาะลิบง หรือ เช่าเรือเหมาลำ ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

Koh Libong is the largest island in the Trang Sea. One part of the island was declared as “ Mu KokLibong Non –Hunting Area” which has been a significant site for bird watching in the south. As KohLibongis surrounded by wetlands especially at Toob Beach where plenty of waders reside when they migrate during winter. It is the place where Crab Plover were visible as well as other interesting waders such as Bar-tailed Godwit and variety of seafowl. Furthermore, it is the habital of dugong or sea cow, an endanger animal that can be found here. Going to KohLibong from Trang City, take the way to Chaomai Pier or take Trang-Kantang road and board a ferry from Trang River to Ban ThaSom then proceed to Chaomai Pier, long-tailed boats will be waiting to transfer passengers to KohLibong. It take about 20 minutes. The long-tailed boat can be hired from Chaomai Pier as well.
#เกาะมุก , #ถ้ำมรกต
นับเป็นจุดเด่นที่สุดในทะเลตรัง ลักษณะของเกาะทางด้านทิศตะวันตกส่วนใหญ่ เป็นโขดหน้าผาสูงตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเล ทางฝั่งตะวันออก เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง ที่ยังคงวิถีชีวิตของขาวเกาะไว้อย่างดี และทางด้านทิศตะวันตกของเกาะมุก มีถ้ำมรกตหรือถ้ำทะเล ซึ่งมีความงดงามตระการตาอย่างมาก จากปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ การเข้าชมภายในถ้ำ จะต้องว่ายน้ำลอยคอ เข้าไประยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทางเข้าถ้ำ แสงจากภายนอกจะสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำ ทำให้ เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตา และมหัศจรรย์ในความสวยงามที่ธรรมชาติ ได้บรรจงสร้าง เมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่ง จะเห็นหาดทรายขาวสะอาด ล้อมรอบด้วยหน้าผา สูงชัน นั่งเล่นน้ำได้ บนเกาะมุก มีที่พักเอกชนบริการ การเดินทาง นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาะมุก สมารถเช่าเหมาลำเรือ จากท่าเรือปากเมง อ.สิเกา ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที ค่าเช่าเรือเหมาลำ ราคาประมาณ 2,000 – 3,000 บาท/วัน หรือใช้บริการเรือโดยสาร จากท่าเรือควรตุ้งกู ซึ่งมีบริการวันละ 1 เที่ยว เวลา 12.00 น. และเรือจากเกาะมุก เวลา 07.00 น.

Koh Mook is the third largest in Trang.The east side of the island is flat land where fisherman village is situated. Another side is a curved bay where Sapan Yao Pier located, and is the source of sea grass. Most tourists know KohMook after their visit of ThamMorakot is HinKondieo (a single stone). Is suitable for snorkeling.KohMook is one of many islands that offers beautiful beaches. Peaceful atmosphere together with simple till luxury accommodations.

Tham Morakot (Emeral Cave)
Located on the west coast of KohMook which everyone requires to swim into the small grotto for 80 meters. It is an excitement jounet that should not be missed. Inside of the cave is courtyard-like or gardren-like. A small lovely beach, cliffs and various plants are inside. During mid-day , the sun shines and reglect emerald colour at the seawater in the cave. To get to ThamMorakottaking a boat from Pak Meng Pier is the easiest way. More details,contact travel afencies.

#เกาะกระดาน12719462_1587814991479237_9096481560147069042_o
เป็นเกาะที่สวยที่สุดของทะเลตรัง อยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะมุกและเกาะลิบง มีเนื้อที่ 600 ไร่ ซึ่ง 5 ใน 6 ส่วนของเกาะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ที่เหลือเป็นของเอกชน เกาะกระดานมีชายหาดที่มี ทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลใสจนมองเห็นแนวปะการัง ซึ่งเป็นปะการังน้ำตื้น ตลอดจนฝูงปลาหลากสีหลายพันธุ์ บนเกาะมีที่พักบริการทั้งของเอกชน การเดินทาง สามารถเช่าเรือจากท่าเรือปากเมง หรือท่าเรือเจ้าไหม ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง ค่าเช่าเรือเหมาลำ ราคาประมาณ 2,000 – 3,000 บาท/วัน.

Koh Kradan is well-known as it has the most beaches in the TrangKohKradan, offers crytalClearwater with a beach line almost surround the island Its beach is fine and powdery sand, good for sunbath and swimming. Corals are available at shallow water which is a distinguished snorkeling site of Trang. Anyone can take a pakmeng tour to KohKradan from travel agenciesor hire a boat from Pakmeng Pier that takes about 1.30 hours.

อำเภอสิเกา [Sikao District]

#อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอกันตังและอำเภอสิเกา มีอาณาเขตชายฝั่ง ทะเลยาวประมาณ 20 กิโลเมตร อุทยานประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2525 ที่ทำการอุทยานอยู่ที่หาดฉางหลวงตำบลไม้ฝาด
สถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานฯ ได้แก่ หาดปากเมง หาดฉางหลวง หาดยาว หาดหยง-หลิง หาดสั้น หาดเจ้าไหม นอกจากนี้ยังมีเกาะน้อยใหญ่ อีก 7 เกาะในทะเลตรัง ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานฯ ได้แก่เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะปลิง เกาะแหวน เกาะเมง และเกาะเจ้าไหม นอกจากนั้นบริเวณอุทยานฯ มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ทางทะเลอุทยานฯ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและที่พักสำหรับนักเท่องเที่ยวบริการสอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตำบลไม้ฝาก อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทร. 075 213260 การเดินทาง อุทยานฯ อยู่ห่างจาก อำเภอเมืองประมาณ 47 กิโลเมตร ใช้เส้นทางสายตรัง-สิเกา-ปากเมง (ทางหลวงหมายเลข 4046-4162 ) แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนเลียบชายหาดอีก 4 กิโลเมตร

Had Chaomai National Park This national park has many attractions, such as Pakmeng Beach, Changlang Beach, San Beach, Yao Beach. Yong Ling Beach, Chaomai Beach, and Chaomai Cave. All attractions canbe reached easily by road, Moreover, offshore attractions that under responsibility of the national park are KohMook, KohKradan, KohPling, KohWaen, KohMeng, amdKohChomal, Most beaches is lush with shady pine trees, suitable for relsxation andsriming, Accommodation and camping area are available. Toget to Had ChaomaiNatiornal Park. From Trang city, take the road of Trang -Sikao-Pakmeng on Highway 4046-4152 to Pakmeng Beach. The distance is about 45 KM. pass, Had Pakmeng and Finally Had Chang larg where the office of the national park is.

#พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
ตั้งอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตำบลไม้ฝาด พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย ส่วนสถานแสดงพันธุ์สัตย์น้ำ จะรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 60 ตู้ เช่น ปลาการ์ตูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า ปลาปักเป้า กล่อง ปลาสินสมุทร เป็นต้น และบ่อแสดงกลางแจ้ง จัดแสดงทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์ทะเลที่พบในเขตน้ำขึ้นน้ำลงและทะเลลึกจากจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกที่พบในเขตร้อน นอกจากนี้ยังมีสาวนการแสดงแมวน้ำแสนรู้ รวมทั้งมีร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกไว้คอยบริการ
เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 09.30-16.30 น. ค่าเข้าชม รักเรียน 10 บาท นักศึกษา 20 บาท ประชาชน 30 บาท และชาวต่างประเทศ 50 บาท สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0 7520 4069, 0 7520 4051-6
www.fishtech.,rit.,ac,th

การเดินทาง
อยู่ห่างจากตัวเมืองตรัง 30 กิโลเมตร ใช้เส้นทางตรัง-สิเกา-ปากแมง ทางหลวงหมายเลข 4046-4162

Rajamangkol Aquarium is around 30 Kilometres from the city of Trang on the Trang-Sikao-Pak Meng road (Highway No. 4048-4162), is in the Faculty of Fishery, Technology Rajamangkala University, There are 61 aquariums on displays, The aquarium has both freshwater and marine fish, and amphiblans. It is open daily during official hours. Please call tel. +66[0] 7520 4069
www.fishtech.,rit.,ac,th

#หาดราชมงคล
ตั้งอยู่ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง บรรยากาศร่มรื่นด้วยทิวสน มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งจุดบริการ อาบน้ำจืด ห้องน้ำที่สะอาด

Had Rajamangkol
Located in Rajamangkala University of Technology Srivijaya, Trang Campus, it is lush and pleasant atmosphere among lines of pine trees, equipped with shower and restrooms.

#หาดปากเมง
ตั้งอยู่ที่ตำบลไม้ฝาด เป็นหาดรูปพระจันทร์เสี้ยวมีแนวสนขนานไปกับชายหาดยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีความสวยงามและสงบเงียบชายหาดมีป่าสน ตามธรรมชาติขึ้น จากหาดมองไปกลางทะเลจะเห็นเกาะน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนกันมองดูลักษณะคล้ายคนนอนหงายอยู่ในทะเล บริเวณหาดปากเมงมีท่าเทียบเรือปากเมงสามารถเช่าเรือไปเกาะไหง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะแหวน เกาะกระดาน เกาะมุกและถ้ำมรกต

การเดินทาง
ไปตามทางหลวงหมายเลข 4046-4162 (ตรัง-สิเกา-ปากเมง) ระยะทาง 40 กิโลเมตร นอกจาก นั้นยังมีรถตู้ ตรัง-สิเกา-ปากเมง ให้บริการที่ตลาดท่ากลาง ถนนท่ากลาง อำเภอเมือง

Had Pakmeng
Is 5 KM in length shades from pine trees, suitable for picnic, relaxation, and swimming especially in the evening. At low tide, the beach will be extended for a hundred meters that is proper for beach sports. The seascape from Pakmeng Beach exposed KohMook, Kohkradan, KohCheuk, Koh Ma, and Koh Ngai, with KhaoMeng, the distinguisheduncommonshapemountain which seemsto be the landmark of Pakmeng Beach, on the far right. Pakmeng Beach is lying in adjacent to Changlang Beach and even further to Had Chaomi National Park accessible via a seaside road. The far end to the north of Pakmang Beach is the location of Pakmeng Pier that is the center and gateway to the island. From Trang city, take Trang-Sikao-Pakmeng along Highway 4046 and tum left at Ton MamuangJunction to Highway 4162. It is totally about 40 KM.

อำเภอปะเหลียน [Palian District]

#เกาะเหลาเหลียง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา พื้นตำบลเกาะสุกร เป็นเกาะแฝดที่ตั้งตระหง่านเคียงคู่กัน คือเกาะเหลาเหลียงเหนือและเกาะเหลาเหลียงใต้ เป็นภูเขาหินปูน มีหน้าผาสูงโดยรอบ มีหาดทรายขาวสะอาด น้ำทะเลใส รวมไปถึงแนวปะการังที่สวยงามฝูงปลาการ์ตูนและปลาสวยงามอื่น ๆ มีกัลปังหาหลากสีที่ยังสมบูรณ์และหาดูได้ยาก เกาะเหลาเหลียงจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดำน้ำตื้นและน้ำลึกการเดินทาง สามารถเช่าเหมาเรือได้ที่ท่าเรือเจ้าไหม (ท่าเรือหาดยาว) ใช้เวลาในการเดินทางโดยเรือเร็วประมาณ ๓๕ นาทีและโดยเรือทัวร์ประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที หรือใช้บริการแพคเกจทัวร์ของบริษัทนำเที่ยวในจังหวัดตรังก็ได้ ซึ่งจะนำเที่ยวร่วมกับเกาะเภตราและเกาะตะเกียง

KohLaoling is twin Islands existing on eachside, KohLaolaingNue and KohLaoliang Tai are the limestone mountains surrounded with high cliffs, KohLaoliangNue offers white sandy beach, and clear water well-know as a famous diving site of Trang where sea fans, anemone fishes, and other beautiful fishes are bountiful. It also offers rock climbing and camping. Koh Lao liang Tai offers white-sandy beach with reefs in a long line. On Koh Laolaing Tai, it also offers a viewpoint for the two islands,
To go there, it is advised to buy a package tour from travel agencies that will include with trip to KohTakiang and Koh Petra or hire a boat from Chaomail Pier that takes about 35 minutes by a speed boat or 90 minutes by big boator hire a long-tailed boat from Taseh Pier.

#เกาะเภตรา
ในเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะเภตรา ตัวเกาะเป็นภูเขาหินปูนที่มียอดแหลมสูงมีแนวหาดทรายขาวยาวไปตามแนวเกาะด้านทิศตะวันออก เสน่ห์ของเกาะเภตราคือความสวยงามของภูเขาและ หน้าผาที่ตั้งเด่นอยู่กลางพื้นน้ำสีเขียวของท้อง ทะเลอันดามัน เป็นแหล่งดำน้ำ ดูปะการังทั้งน้ำตื้น และน้ำลึกอีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดตรัง การเดินทาง สามารถเช่าเหมาเรือได้ที่ท่าเรือเจ้าไหม (ท่าเรือหาดยาว) ใช้เวลาในการเดินทางโดยเรือเร็วประมาณ 40 นาทีและโดยเรือทัวร์ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที

Koh Petra is and island of Palian District with piercing-top limestone mountains on the line from North to South. Most area covers with rain forest with narrow plain ground beach on the East. The charm of Koh Petra is the beauty of mountains and cliffs among the green seawater of Andaman Sea where is offered as the site for snorkeling and scuba diving. There is no habitation the area, only concessionaire of birdnest. To visit Koh Petra, boats can be hired from Chaomail Pier that takes about 50 minutes by a speed boat or 2 hours by a tour boat. Anyway, it is advised to buy package tour provided by travel agencies which combines the trip with KohLaoliang and Koh taking.

#เกาะตะเกียง
เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีหาดทรายขาวยาวประมาณ 100 เมตร มีแนวปะการังแข็งที่สวยงามเป็นบริเวณกว้าง และเป็นถิ่นอาศัยของปลาสวยงามหลากชนิด เกาะตะเกียง นับเป็นจุดดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นที่ดีและสวยงามแห่งหนึ่งในทะเลตรังที่ไม่ควรพำลาด ที่ตั้งของเกาะตะเกียงห่างจากเกาะเหลาเหลียงเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตก การเดินทางสามารถเช่าเรือได้ที่ท่าเรือเจ้าไหม (ท่าเรือหาดยาว) ใช้เวลาในการเดินทางโดยเรือเร็วประมาณ 40 นาทีและโดยเรือทัวร์ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที12803100_1587260981534638_8388354712780650502_n

KohTakiang it is a small island with natural beauty and a 100-meter-long beach. Reefs are available in wide area as well as plenty of fishes. KohTaking is a good site for snorkeling that should never miss. To go to KohTakiang, boats are available from Chaomai Pier that takes about 50 minutes by speed boat or 2 hours or 2 hour by tour boat or take a package tour from travel agencies in Trang that includes KohLaoliang and koh Petra within the trip.

#เกาะสุกร
เป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ปะเหลียนใหญ่อยู่ห่างชายฝั่งเพียง 3 กิโลเมตร บนเกาะมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 2,500 คน มีอาชีพ ประมง ทำสวนยางและเกษตรกรรม ชาวบ้านส่วนชาวบ้าน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม บนเกาะยังมีผลไม้ที่มีชื่อเสียงคือแตงโมซึ่งรู้จักกันดีใน จังหวัดตรังและใกล้เคียงว่ามีรสหวานอร่อย จะมีมากในช่วงเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน, มกราคา,กุมภาพันธ์ จากเกาะสุกรสามารถเช่าเรือไปเที่ยวเกาะตะเกียงและเหลาเหลียงได้อีกด้วยท่องเที่ยวไปตามเกาะในจังหวัดตรังก็สามารถจะเช่าเรือจากท่าเรือบนการเดินทาง สามารถนั่งรถตู้สายตรัง-ย่านตาขาว ลงที่ตลาดย่านตาขาวแล้วต่อรถสองแถวสายย่านตาขาว-ปากปรน-แหลมตะเสะ ระยะ ทาง 47 กิโลเมตร ถึงท่าเรือแหลมตะเสะ หรือใช้เส้นทางตรัง-ปะเหลียน (ทางหลวงหมายเลข 404) เลี้ยวขวาสี่แยกบ้านนาประมาณ 18 กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายประมาณ 7 กิโลเมตรถึงท่าเรือ ใช้เวลาเดินทางด้วยเรือหางยาวประมาณ 30 นาที ค่าเช่าเหมาเรือราคา 700 บาท นั่งได้ 10 คน และบนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

KohSukorn is the second largest island in the Trang, the islsnd is 3 KM. from the shore. KohSukon is very interesting to visti for community learning. The East or the island is plain ground where is the habitation of 4 villages most of which are Muslim who work as fishermen, harvesting para-rubber, rice farming, watermelon gardening. Watermelon of KohSukon is very famous with its delicious taste. Many accommodations and home-stay are in service. Going to KohSukorn from Laem Tasae Pier in Had Samran district takes about 20 minutes by long-tailed boat . Long-tailed boats are available all day which only wait for enough passengers to go or take a package tour from each accommodation provider which includes bout transfer.

#น้ำตกโตนตก
เป็นน้ำตกที่มีสายน้ำและลำธารไหลผ่านโขดหินเป็นชั้น ๆ ดูสวยแปลกตา เหมาะที่จะมาเที่ยวในช่วงหน้าฝนจะทำให้เห็นสายน้ำไหลเป็นสายสีขาว ดูสวยงาม และจากน้ำตกโตนตกสามารถมองเห็นน้ำตกโตนเต๊ะที่ไหลจากภูเขาสูงเป็นสายสีขาวอย่างชัดเจนการเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับน้ำโตนเต๊ะ แต่ถึงก่อนอยู่ทางขวา

Ton Tok Waterfall is 1 kilometre from Ton Te Waterfall along a walking trail. Streams flow through rocks large and small. Ton Tok offers a great view of Ton tae.

#น้ำตกโตนเต๊ะ
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด มีน้ำไหลผ่านแอ่งหินตลอดสายเป็นสีขาว สูง 320 เมตร การขึ้นไปชมน้ำตกชั้นบนจะต้องเดินเท้าไปตามเส้นทางเดินป่าระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ตลอดทางเดินร่มรื่นด้วยไม้เบญจพรรณนานาชนิด ส่วนด้านล่างเป็นแอ่งน้ำ สามารถว่ายน้ำได้ นอกจกนั้นยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติโตนเต๊ะ ตามทางจะมีป้ายสื่อความหมาย 17 จุด ที่บอกถึงความสัมพันธ์ ระหว่างธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต สามารถเดินเองได้ การเดินทาง ห่างจากอำเภอเมือง 45 กิโลเมตร ไปตามถนนสายตรัง-พัทลุง ประมาณ 17 กิโลเมตร (บริเวณกิโลเมตรที่ เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางบ้านกะช่อง-บ้านหาดเลา (ทางหลวงหมาย 4264) ประมาณ 27 กิโลเมตร ถึงปากทางเข้าน้ำตก เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร

Ton Te Waterfall is 45 Kilometres from the city. Go on the Trang-Phatthalung road for about 17 Kilometres, right onto the Ban Kachong-Ban Hat lao road (Highway No. 4264) for 27 Kilometres and left for 1 Kilometres. This large and beautiful waterfall of Trang has water that drops down 320 metresfo rocks, The source is in the Banthat Mountain Range. Assorted tropical flora cover the surrounding area. Visitors can go by car to the waterfall in every season.

อำเภอห้วยยอด [HuaiYod District]

#ถ้ำเขาปินะ
ตั้งอยู่ที่ตำบลนาวง ห่างจากตัวเมืองตามถนนเพชรเกษมประมาณ 45 กิโลเมตร มีทางแยกจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร เขาปินะภายในกลวงจนถึงยอดเขามีลักษณะคล้ายกระทะคว่ำ ตรงเชิงเขา เป็นที่ตั้งของวัดปินะ มีบันไดขึ้นไปชมถ้ำ ซึ่งมีอยู่หลายชั้น และชมทิวทัศน์รอบ ๆ เขาได้ และที่สำคัญบนเพิงผาส่วนของถ้ำจำปา จะเห็นอักษรจารึก “ปปร.” พระปรมาภิไธย ย่อของรัชกาลที่ 7 ปรากฏอยู่

ThamKhao Pina is located in Tambon Na wong, around 45 kilometres from town on Phetchakasem Road and another 2 kilometres off the main road. This hollow mountain looks like an upside down wok. Located at the foot of the mountain is Wat Pina. A flight of stairs leads the way to a cave of many innerparts and a panoramic view. On the rock shelter of ThamChampa, there appears an incision of the royal initials of King Rama Vll.

#ถ้ำเลเขากอบ
เป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านและไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามและคงความสมบูรณ์ปรากฏให้เห็นตลอดทางระหว่างการนั่งเรือ และตามเวิ้งถ้ำหรือโถงถ้ำต่าง ๆ ที่สามารถเดินชมได้ อาทิ ถ้ำเจ้าสาว ถ้ำรากไทร ถ้ำคนธรรพ์ เป็นต้น ระยะทาง 4 กิโลเมตร และจุดเด่นของถ้ำเลเขากอบอีกอย่างหนึ่งที่สร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ด้วยจะต้องนอนราบขนานไปกับเรือแล้วลอดผ่านส่วนที่มีเพดานถ้ำต่ำที่สุด เรียกว่า ถ้ำลอด กล่าวกันว่าการได้ลอดผ่านจุดนี้เปรียบเสมือนการได้ลอดท้องมังกร การเข้าชมภายในถ้ำ อบต.เขากอบ ได้จัดเรือพายบริการนำเที่ยวชมความงามของถ้ำ ถือเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในท้องถิ่น ค่าบริการเรือลำละ 200 บาท/5 คน ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 45 นาที เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ โทร. 0 7550 0117, 0 7550 0088

การเดินทาง
ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยยอด ตามถนนเพชรเกษมประมาณ 8 กิโลเมตร ผ่านสี่แยกอันดามันตรงไป 3 กิโลเมตร เลี้ยวเข้าถ้ำเลเขากอบประมาณ 700 เมตร

Tham Le KhaoKob (La KhaoKob Cave) This cave is truly a natural wonder. A stream flows through the cave. The cave itself looks like a high and steep cliff with layers of rocks. Stalactites and stalagmites line the cave for about 4 kilometres. Currently the KhaoKobTambon Administration Organization provides rowboats for vistors to view the cave’s beauty and to be an eco-tourism and adventure activity by the locals. The fee is 200 baht for 5 persons. Please contact tel. +66[0] 7550 0088

อำเภอย่านตาขาว [Yantakhao District]

#น้ำตกไพรสวรรค์
เป็นน้ำตกขนาดกลาง ประกอบด้วยชั้นย่อย ๆ 17 ชั้น การเดินทางใช้เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง ประมาณ กิโลเมตรที่ 17 เลี้ยวขวา ตามเส้น ทางสายบ้านกะช่อง-บ้านหาดเลา 20 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงป้ายชื่อน้ำตกอีก 4.5 กิโลเมตร

PhraiSawan Waterfall is a medium-sized Waterfall of 17 sub-levels. It can be reached by taking the Trang-Phatthalung road to about Km, then turn right onto the Ban Ka Chong-Ban Hat Lao road drive for 20 kilometres.Then turn left at the waterfall sign and drive for around 4.5 kilometres.

#สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
เดินทางตามเส้นทางถนนตรัง-ปะเหลียน (ทางหลวงหมายเลข 404) บริเวณกิโลเมตรที่ 11 นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้สนใจศึกษาธรรมชาติและพรรณไม้ โดยเฉพาะภายในสวนพฤกษศาสตร์มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สวนรุกขชาติ สวนสมุนไพร ห้องสมุดพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พืช ห้องประชุม พื้นที่สำหรับกางเต้นท์และกิจกรรมค่ายพักแรม เป็นต้น นอกจากนี้มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติให้เลือกหลายเส้นทางโดยรอบแต่ละเส้นทางจะตัดผ่านป่าดิบที่ลุ่มต่ำ รวมทั้งป่าพรุซึ่งมีพรรณพืชที่น่าสนใจมากมาย ที่สำคัญคือ เส้นทางสะพานศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้ (Canopy Walk Way) แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ประกอบด้วย สะพานเดินชมลักษณะเรือนยอดไม้ จำนวน 3 ระดับ ความสูง 10-18 เมตร ระยะทาง 175 เมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 7528 1066

Southern Thailand Botanical Garden (ThungKhai)
Can be reached via taking the Trang-Palianroad (Highway No. 404) to Km. 11. This is a new tourist destination for those interested in studying nature and flora in particular, Inside the [ark are a tourist service centre, a botanical garden, an herbal garden, a botanical library, a plant museum, and a technical meeting centre. The most important aspect of the park is the many nature trails available, all going througha lowland jungle, as well as a forest with many interesting plant specles. Accommodation is available. Please call tel. +66[0] 7528 0166

#น้ำตกสายรุ้ง
เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่ตกจากหน้าผาสูงใหญ่ และจะเป็นสายรุ้งเมื่อละอองน้ำกระทบกับแสงแดด การเดินทางไปตามถนนสายตรัง-พัทลุง บริเวณกิโลเมตรที่ 17 เลี้ยวขวาไปตามถนนสายบ้านกะช่อง-บ้านหาดเลา ประมาณ 12 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงป้ายชื่อน้ำตกอีก 3 กิโลเมตร

Sai Rung Waterfall can be visited by taking the Trang-Phatthalung road to about 17 Km.. turn right onto the Ban Ka Chong-Ban Hat Lao road for 12 kilometres. This single-level waterfall falls from a high and huge cliff. The water turns into a rainbow as the sun shines through it.

#น้ำตกลำปลอก
เป็นน้ำตกสูง 6 ชั้น ไหลจากหน้าผาสูงด้านล่างมีแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำได้ สามารถมองเห็นเกาะแก่งและทิวทัศน์ของปากน้ำปะเหลียน การเดินทางไปตามถนนสายตรัง-พัทลุง ถึงกิโลเมตรที่ 17 แล้ว เลี้ยวขวาตามสายบ้ากะช่อง-บ้านหาดเลา ประมาณ 21 กิโลเมตร จะพบทางแยกเข้าน้ำตกลำปลอก ด้านซ้ายมือ นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก ซึ่งใช้น้ำจากคลองลำปลอกผลิตไฟฟ้า

Lam Plok Waterfall is a large 6-level waterfall, from here, one can see islands and the view of the mouth of the Palian River. To get there, take the Trang-Phatthalung road to Km..17 and turn right onto the Ban Ka Chong-Ban Hat Lao road and drive for 21 kilometres where you have to turn left into the waterfall. The Khlong Lam Plok Hydroelectric Project is situated here.

อำเภอรัษฎา [Ratsada District]
#ถ้ำพระพุทธ
ตั้งอยู่บริเวณวัดถ้ำพระพุทธ ตำบลหนองบัว บริเวณปากถ้ำมีพระนอนองค์ใหญ่ และพระยืนทรงเครื่องประดับพระเศียรด้วยเทริด (เครื่องประดับศีรษะ รูปมงกุฎอย่างเตี้ย มีกรอบหน้าอย่างมโนราห์) นอกจากนั้นภายในพระอุโบสถของวัดยังมีสมบัติเครื่องใช้ของคนชั้นสูง เช่น เครื่องลายคราม เครื่องถมทอง เครื่องปั้นเก่าแก่ ส่วนที่มาของสมบัติสูงค่าเหล่านี้และประวิติความเป็นมาของวัดเก่าแก่นี้ยังไม่กระจ่างชัด การเดินทางจากบ้านกะปางเลี้ยวขาวเข้าสู่เส้นทางไปอำเภอชะอวด ประมาณ 10 กิโลเมตร จะถึงสามแยกเลี้ยวขาวอีกประมาณ 7 กิโลเมตร

ThamPhraPhut(ถ้ำพระพุทธ) can be accessed from Ban Ka Pang by turning right to Cha-uat and driving for around 10 kilometres. At the intersection, turn right and continue for 7 kilometres. Inside the cave is a large reclining Buddha Image and also a standing image decorated in the style of a regal southern Thailand dancer. Moreover, there are personal belongings of upper-class people like ceramics, Iacquerware and old pottery. The origin of the items and the temple’s history are shrouded in mystery.

#ถ้ำพระยาพิชัยสงคราม ตั้งอยู่บ้านในวัง ตำบลหนองบัว เป็นถ้ำที่มีหินงอก หินย้อย งดงามตามธรรมชาติ การเดินเที่ยวชมถ้ำต้องลุยน้ำและควรมีไฟฉายติดตัวไปด้วย การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับถ้ำพระพุทธ เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านในวัง (ทางหลวงหมายเลข 4151) ไป 3 กิโลเมตร

อำเภอหาดสำราญ
#หาดสำราญ
ตั้งอยู่ตำบลหาดสำราญ บริเวณหาดสำราญมีต้นสนหนาแน่นและสามารถมองเห็นเกาะน้อยใหญ่ต่าง ๆ มีลมพัดตลอดวันเหมาะสำหรับเป็นที่ตากอากาศ นักท่องเที่ยวนิยมมารับประทานอาหารทะเลสด ๆ ดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้าน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 59 กิโลเมตร ตามทางถนนสายตรัง-ปะเหลียน (ทางหลวงหมายเลข 404) ผ่านตัวอำเภอย่านตาขาวถึงสี่แยกบ้านนา เลี้ยวขาวเข้าทางหลวงหมายเลข 4235 ไปอีก 22 กิโลเมตรหรือใช้บริการรถตู้สายตรัง-ย่านตาขาว ถึงตลาดย่านตาขาวแล้วต่อรถสองแถวสายย่านตาขาว-ปากปรน

อำเภอวังวิเศษ
#น้ำตกร้อยชั้นพันวัง
เป็นน้ำตกหินปูน ที่ไม่สูงใหญ่แต่ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ตั้งอยู่ ตำบลอ่าวดง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางครามโดยมีหน่วยพิทักษ์ป่าร้อยชั้นพันวังเป็นผู้ดูแลธารน้ำตกเป็นชั้นน้ำตกเตี้ยหลายชั้นที่ทอดตัวลดหลั่งกันมาจากเขานอจู้จี้ นอกจากการพักผ่อนเล่นน้ำแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินไต่เขาศึกษาป่าต้นน้ำ และอาจะได้ยินเสียงนกแต้วแร้วส่งเสียงร้องทักทาย การเดินทางจกตัวเมืองตรังใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านอำเภอห้วยยอด ตรงไปยังอำเภอวังวิเศษถึงบ้านคลองซี เลี้ยวขวาเข้าทางบ้านอ่าวตง-บ้านบางคราม อีกประมาณ 29 กิโลเมตร ถึงตัวน้ำตก

Share