พระอธิการธราธิป ธีรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดปากแพรก

พระอธิการธราธิป ธีรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดปากแพรก และคณะสงฆ์องค์เณร ร่วมด้วยช่วยกันสร้างพลังศรัทธา ให้เป็นบารมี ตามปฏิปทา พ่อแม่ครูบาอาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดปากแพรกองค์ก่อนเก่า. โดยใช้แนวทางสร้างแนวคิด ตามรอยพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติ ซึ่งสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดปากแพรก ได้เปิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543 เพื่อสอนการปฏิบัติวิปัสสนาแด่ชาวพุทธ

ตลอดมา Phra Athikan Tharathip Theeradhammo, the abbot of Wat Pak Phraek and the monks work together to build the power of faith to become a virtue according to the principles of their teacher, who was the former abbot of Wat Pak Phraek by following in the royal concept of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great to practice in the Vipassana Meditation Center at Wat Pak Phraek. It has been opened since 2000 to teach the practice of Vipassana to Buddhists.

บวร คือ บ้าน วัด และ โรงเรียน สามเสาหลัก ที่ประสานกันเป็นแกนหลักในการพัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อม “Bowon” is the house, temple and school, which are three main pillars that work together to be the main development of society and environment.

“ บวร ” เปรียบเหมือนคำสอนของพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “ อกาลิโก ” สามารถปฏิบัติได้ให้ผลโดยไม่จำกัดเวลา การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านพัฒนาวัด วัดพัฒนาคน ดลบันดาล “สร้างคนสร้างงานบันดาลสุข ให้กัลยาณมิตรชิดใกล้ รักใคร่สามัคคี ให้มีความสุขทั้งกายใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มาใช้ประโยชน์ภายในวัดกันทั่วหน้า เพื่อได้พัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป

“Bowon” is like the teachings of Buddhism called “Akaliko” which can be practiced and given results without a time limit. Sustainable community development, villages develop temples, and temples improve people, inspired to “Create people, create work, create happiness” keeping your friends close, being in harmony to be happy both in physical and mind. Gathering people to participate in temple development both government agencies and the private sector come to use the temple in order to develop to be better furthermore.

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *