สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ | Hat Yai Municipal Park

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อยู่ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวหาดใหญ่และอำเภอใกล้เคียง โดยการดัดแปลงพื้นที่จากภูเขาทั้งลูกให้เป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ในเนื้อที่กว่า ๙๐๐ ไร่ สถานที่น่าสนใจภายในสวนสาธารณะฯ ได้แก่ Hat Yai Municipal Park located on Kanchanavanich Road, Hat Yai sub-district, is a relaxation place for Hat Yai people and nearby districts by modifying the area from the whole mountain to a shady park with a large tree in an area …

Continue reading

Share