วัดป่ากอสุวรรณาราม Pakor Suwannaram Temple

วัดป่ากอสุวรรณาราม Pakor Suwannaram Temple ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เดินทางจากหาดใหญ่มาทางถนนสายเอเชีย หาดใหญ่-จะนะ ในวัดมีอุโบสถสวยงามมีเจ้าแม่กวนอิมที่เคารพนับถือเป็นที่สักดิ์ มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ที่จอดรถกว้างขวาง สะดวกสบาย ทะเลหมอกควนคานหลาว Kuan Kanlaow Mist Sea

Continue reading

Share