สถานปฏิบัติธรรมโคกสัก หรือ วัดขวด

สถานปฏิบัติธรรมโคกสัก หรือ วัดขวด อยู่หมู่ที่ ๕ บ้านคลองหาน ตำบลบ้านแค เป็นวัดที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างภายในวัดสร้างด้วยขวดเก่าหลากสีหลายรูปแบบที่ชาวบ้านนำมาบริจาค เช่น ขวดเหล้า ขวดเบียร์ ขวดเครื่องดื่ม ชูกำลัง นอกจากเป็นการประหยัดงบประมาณยังแฝงคติธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความฟุ่มเฟือยของมนุษย์ที่หมดไปกับสิ่งมึนเมาไร้ประโยชน์ การเดินทาง จากตัวอำเภอจะนะ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ เส้นทางไปอำเภอนาทวีถึงกิโลเมตรที่ ๔๓ เลี้ยวขวาตรงโรงเรียนบ้านแค เข้าไปอีก ๖ กิโลเมตร ถึงซุ้มประตูทางเข้าวัด ระยะทางจากตัวอำเภอ ๑๙ กิโลเมตร

Continue reading

Share