วัดเอกเชิงแส Ake Chueng Sae Temple

วัดเอกเชิงแส Ake Chueng Sae Temple ตั้งอยู่ที่บ้านเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาเดิมชื่อ “วัดเอก” เป็นวัดโบราณสมัยอยุธยา บริเวณวัดร่มรื่นด้วยพรรณไม้ ในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปูชนียวัตถุ คือ “หลวงพ่อเดิม” ซึ่งชาวบ้านเคารพ ศรัทธา นิยมมากราบไหว้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ มีรอยพระพุทธบาทจำลองเป็นไม้แกะสลัก กว้าง ๐.๘ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร และที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำคัญอีกแห่งของจังหวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.๒๑๐๐ การเดินทาง จากหน้าที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ใช้ถนนสาย อบจ. สงขลา ๑๐๕๙ ประมาณ ๒ กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่วัด

Continue reading

Share