เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง

เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง อยู่บนยอดเขาแดง ตำบลเขาแดง เป็นเจดีย์ ๒ เจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ “เจดีย์องค์ดำ” สร้างโดยเจ้าเมืองพระคลัง (ดิศ บุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ เพื่อเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งเดินทางมาปราบกบฏเมืองไทรบุรี พ.ศ. ๒๓๗๓ “เจดีองค์ขาว” สร้างโดยพระยาศรีพิพัฒน์ (ทัด บุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย เพื่อเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งเดินทางมาปราบกบฏเมืองไทรบุรี ปัตตานี ปีนัง และมลายู เมื่อปราบกบฏได้แล้วพระยาศรีพิพัฒน์ได้รับราชกาลอยู่เมืองสงขลาเป็นเวลา ๒ ปี ระหว่างนั้นได้สร้างเจดีย์ไว้บนยอดเขาแดงอีกองค์หนึ่งคู่กันกับเจดีย์ของพี่ชาย แล้วจึงยกทัพกลับกรุงเทพมหานคร การเดินทาง จากตัวอำเภอสิงหนคร ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ เส้นทางไปตัวเมืองสงขลา ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔๒๒๒ ถึงบ้านเขาแดง ระยะทางจากตัวอำเภอ ๔ กิโลเมตร หาดแก้ว อยู่ตำบลชิงคู ชายหาดเป็นชายหาดแนวยาว เหมาะลงเล่นน้ำ ริมหาดร่มรื่นไปด้วยต้นสนทะเล มีถนนเลียบตลอดแนวชายหาด มีที่พักและร้านอาหารให้บริการ การเดินทาง จากตัวอำเภอสิงหนคร ใช้ทางหลวงหมายเลข …

Continue reading

Share