SATUN KITE 2020 : SATUN INTERNATIONAL KITE FESTIVAL THAILAND : ว่าว ประเพณีจังหวัดสตูล

       Edoardo(Edo) Borghetti from Italy อีโด จากประเทศอิตาลี สวัสดี ส่งวิดีโอมาจากอิตาลี มีความสุขที่จะได้กลับมาสตูลอีกครั้งได้พบกับเทศกาลที่สวยงาม มีความสุขทั้งที่หัวใจค่อยข้างจะมีปัญหา ดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งที่สตูล ผมรู้สึกว่ามีครอบครัวใหญ่ที่นั้น ผมชอบมาก ขอบคุณมาก แล้วเจอกันโดยเร็ว ไทย ไทย ไทย ไทย โอ๊ะ ไทย ไทย  Steve De Rooy from Canada สตีฟ ดี รอย จากประเทศแคนนาดา ผมรอมาร่วมงานเทศกาลว่าวสตูล ซึ่งเป็นเทศกาลที่มหัศจรรย์มาก เทศกาลว่าวนานาชาติสตูลเป็นเทศกาลว่าวที่ดีที่สุดอีกที่นึงของผม เทคแคร์  Ron Bohart from USA รอน โบฮาร์ท จากประเทศสหรัฐอเมริกา ผมดีใจที่จะได้พาว่าวมาร่วมในเทศกาลว่าวนานชาติสตูลปี 2020 …

Continue reading

Share

Satun Kite 2019 : Satun International Kite Festival Thailand : ว่าว ประเพณีจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูลมีการเล่นว่าวมานานแล้ว โดยจัดการแข่งขันว่าวครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ ณ สนามบินจังหวัดสตูล และได้จัดการแข่งขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นประเพณีการแข่งขันว่าวจังหวัดสตูล ซึ่งการเล่นว่าวเป็นการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำว่าว และเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนจากการทำว่าว จังหวัดสตูล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมภูมิปัญญาว่าวท้องถิ่นจังหวัดสตูล จึงได้จัดทำนิทรรศการภูมิปัญญาว่าวท้องถิ่นจังหวัดสตูลขึ้น เพื่อระดมทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรด้านต่างๆ หาแนวทางวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาว่าวแก่เด็ก เยาวชนแประชาชนในท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสตูลให้คงอยู่ต่อไป ประวัติความเป็นมาของว่าวไทย การเล่นว่าวเป็นการละเล่นและกีฬาที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ จากการศึกษาความเป็นมาการเล่นว่าวของไทยจากพงศาวดาร ตลอดจนจดหมายเหตุของชาวต่างประเทศสันนิษฐานว่า คนไทยรู้จักการเล่นว่าวมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังความที่กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “พระยาร่วงขณะนั้นคะนองรัก มักเล่นเบี้ยและเล่นว่าว… ในกาลวันหนึ่งพระองค์ก็ทรงว่าว คว้าลงขาดลอยไปถึงเมืองตองอู … และว่าวพระยาร่วงเจ้าขาดลอยไปตกอยู่บนปราสาท พระยาร่วงเจ้าตามไปถึงเมืองตองอู…” ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)ได้ทรงตั้งกฎมณเฑียรบาลขึ้น เมื่อ พ.ศ.๑๙๐๑ ความว่า ห้ามประชาชนเล่นว่าวข้ามพระราชวัง หากละเมิดมีโทษถึงตัดมือ ว่าวนอกจากเล่นเพื่อความสนุกแล้วยังมีความเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีในราชสำนัก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การเล่นว่าวได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีก มีพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์ที่โปรดการเล่นว่าว จึงทำให้การเล่นว่าวแพร่หลายเป็นที่นิยมของประชาชนด้วย ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ …

Continue reading

Share

SatunKite‬ 4-5-6,MARCH,2016

‪#‎SatunKite‬ 4-5-6,MARCH,2016 @Satun เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ #มหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ 36 และแสดงว่าวนานาชาติ 2016 *ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 4-5-6 มีนาคม 2559 ณ สนามบินจังหวัดสตูล โดยจังหวัดสตูล, อบจ.สตูล, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล, วัฒนธรรมจังหวัดสตูล และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานตรัง   *หนังสือมหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูล และแสดงว่าวนานาชาติ *เนื้อหา สาระ กติกา การแข่งขัน รุ้จักว่าวไทย 4 ภาค ว่าวควายสตูล ว่าวกลุ่มประเทศอาเซียน และว่าวนานาชาติ จัดพิมพ์ในระบบออฟเซท 4 สีภาษาไทย-อังกฤษ..แจกฟรี ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม นักว่าวต่างชาติ 37 …

Continue reading

Share

Satun International Kite Festival 35 th

aSatun Kite..”Thailand’s Biggest & Best International Kite Festival” Satun…Vivid & Unique Culture & Tradition ประเพณีเลิศล้ำ วัฒนธรรมงามตา งานว่าวประเพณีจังหวัดสตูลและแสดงว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 35 ที่ยิ่งใหญ่และที่สุดในเมืองไทย

Continue reading

Share