เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง


เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง อยู่บนยอดเขาแดง ตำบลเขาแดง เป็นเจดีย์ ๒ เจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ “เจดีย์องค์ดำ” สร้างโดยเจ้าเมืองพระคลัง (ดิศ บุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ เพื่อเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งเดินทางมาปราบกบฏเมืองไทรบุรี พ.ศ. ๒๓๗๓ “เจดีองค์ขาว” สร้างโดยพระยาศรีพิพัฒน์ (ทัด บุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย เพื่อเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งเดินทางมาปราบกบฏเมืองไทรบุรี ปัตตานี ปีนัง และมลายู เมื่อปราบกบฏได้แล้วพระยาศรีพิพัฒน์ได้รับราชกาลอยู่เมืองสงขลาเป็นเวลา ๒ ปี ระหว่างนั้นได้สร้างเจดีย์ไว้บนยอดเขาแดงอีกองค์หนึ่งคู่กันกับเจดีย์ของพี่ชาย แล้วจึงยกทัพกลับกรุงเทพมหานคร

การเดินทาง จากตัวอำเภอสิงหนคร ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ เส้นทางไปตัวเมืองสงขลา ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔๒๒๒ ถึงบ้านเขาแดง ระยะทางจากตัวอำเภอ ๔ กิโลเมตร

หาดแก้ว
อยู่ตำบลชิงคู ชายหาดเป็นชายหาดแนวยาว เหมาะลงเล่นน้ำ ริมหาดร่มรื่นไปด้วยต้นสนทะเล มีถนนเลียบตลอดแนวชายหาด มีที่พักและร้านอาหารให้บริการ
การเดินทาง จากตัวอำเภอสิงหนคร ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ เส้นทางไปอำเภอสทิงพระ ประมาณ ๓ กิโลเมตร มีทางแยกให้เลี้ยวขวา และตรงไป ๑ กิโลเมตร ถึงชายหาด ระยะทางจากตัวอำเภอ ๔ กิโลเมตร

หาดม่วงงาม
อยู่ตำบลม่วงงาม เป็นชายหาดที่อยู่ทางตอนเหนือของหาดแก้ว มีความยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร มีถนนคอนกรีตและทิวต้นมะพร้าวเลียบชายหาด ประชาชนในพื้นที่นิยมมาพักผ่อนออกกำลังกายปั่นจักรยาน มีที่พักและร้านอาหารให้บริการตลอดแนวหาด

การเดินทาง จากตัวอำเภอสิงหนคร ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ เส้นทางไปอำเภอสทิงพระ ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร มีทางแยกให้เลี้ยวขวา เข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย ๔๒๒๐ และตรงไป ๑ กิโลเมตร ถึงชายหาด ระยะทางจากตัวอำเภอ ๑๗ กิโลเมตร

Singhanakhon省 (อำเภอสิงหนคร)
红峰兄弟塔 (เจดีย์สองพี่น้องเขาแดง) 在红山区的红山是第二塔,建于第四代“黑佛塔”。由Phra Klang的统治者(dhit Boonnak)创建,湄南河大作为一个纪念品,当他们来到泰布里起义在1830年 “白佛塔” 由Phraya Si Pipat(Thad Boonnak)创建的Somdet Chao Phraya Ong Noi 作为纪念北大年,北大年,槟城和马来亚城的叛乱的旅行纪念碑。当反叛者能够征服它时,Phraya Si Pipat在宋卡府获得了2年的王室住所。 随着兄弟的宝塔 然后将军队召回曼谷。
从singhananakorn区,沿408号公路前往宋卡镇 继续沿4222号高速公路前往Ban Khao Daeng。 距离地区4公里。
Kaew海滩 (หาดแก้ว)
Kaew海滩,位于Ching Khu分区。 海滩是一个长滩。 适合游泳 沿着海滩松树的阴凉海滩 沿着海滩有一条路。 有住宿和餐厅。
从singhananakorn区,沿407号公路前往Sathing Phra区的路线约3公里。有一个交叉路口,右转,直行1公里到达海滩。距离该区4公里。
Muang Ngam海滩 (หาดม่วงงาม)
Muang Ngam海滩位于Muang Ngam区。 是 Kaew海滩北部的海滩 大约3公里长,沿着海滩有混凝土路和椰子树。 该地区的人们更喜欢放松,锻炼,骑自行车。 沿着海滩提供住宿和餐厅。
从singhanakhon区,沿公路408路到Satingpra区,大约16公里,有一个十字路口向右转。乡间公路线4220,直行至海滩□公里,距离市中心17公里。