วัดถ้ำตลอด Tam Talord Temple


วัดถ้ำตลอด Tam Talord Temple
ตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำตลอด หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นวัดแบบมหานิกาย ภายในวัดมีถ้ำเรียกว่า “ถ้ำตลอด” เป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ผ่านทะลุไปอีกฟากของภูเขา มีรูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่ สูงราว ๖ เมตร ยืนเฝ้าอยู่ปากทางเข้าถ้ำ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปเก่าแก่อายุหลายร้อยปี สร้างด้วยไม้โบกทับด้วยปูนซีเมนต์ มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ และพระพุทธรูปปางอื่น ๆ ให้สักการะ และยังมีหินงอกหินย้อยให้ได้ชมตลอดทางเดินในโถงถ้ำ
การเดินทาง จากที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๕ (สะบ้าย้อย-เขาแดง) ห่างจากตัวอำเภอ ๒๕ กิโลเมตร