ด่านสะเดา หรือ ด่านนอก


ด่านสะเดา หรือ ด่านนอก
อยู่ตำบลสำนักขาม ตรงข้ามกับด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นจุดผ่านแดนถาวร เปิดทำการทุกวันเวลา ๐๕.๐๐-๒๓.๐๐น.

ระเบียบการข้ามแดน
๑. ชาวไทยและชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทางประทับตราผ่านเข้า-ออกที่ด่าน อนุญาตให้พำนักอยู่ได้ ๓๐ วัน
๒. ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อ ๑ หรือ หากใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว สามารถเดินทางผ่านเข้าไปเฉพาะในรัฐเคดาห์เท่านั้น อนุญาตให้พำนักอยู่ได้ ๓ วัน ๒ คืน ติดต่อทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว พร้อมแนบบัตรประชาชนตัวจริงและค่าธรรมเนียม ณ ที่ว่าการอำเภอสะเดา ในวันเวลาราชการ โทร. ๐ ๗๔๓๘ ๑๘๑๐
๓. กรณีนำรถยนต์ข้ามแดน ต้องทำเอกสารขออนุญาตล่วงหน้า ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ในวันเวลา ราชการ โทร. ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๕๒ ต่อ ๑๗,๒๐
การเดินทาง
จากตัวอำเภอสะเดาใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ เส้นทางไปด่านสะเดา ระยะทางจากตัวอำเภอ ๑๑ กิโลเมตร หรือจากตัวเมืองสงขลาใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗ (ถนนกาญจนวนิช) จนถึงสามแยกคอหงส์ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔ เส้นทางไปอำเภอสะเดาจนถึงด่าน ระยะทางจากตัวเมือง ๗๙ กิโลเมตร

ด่านปาดังเบซาร์
อยู่ตำบลปาดังเบซาร์ ตรงข้ามกับด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นจุดผ่านแดนถาวร เปิดทำการทุกวัน เวลา ๐๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. สำหรับการข้ามแดน ใช้ระเบียบการข้ามแดนเช่นเดียวกับด่านสะเดา กรณีใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวสามารถเดินทางผ่านเข้าไปเฉพาะในรัฐเปอร์ลิสเท่านั้น สอบถามข้อมูลได้ที่ ที่ว่าการอำเภอสะเดา โทร. ๐ ๗๔๔๑ ๒๓๐๐ ในวันเวลา ราชการ
การเดินทาง จากตัวอำเภอสะเดา ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๔ ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร หรือจากตัวเมืองสงขลา ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗ จนถึงสามแยกคอหงส์ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔ เข้าสู่ตำบลคลองแงะ มีทางสามแยกให้เลี้ยวขวา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๕ ถึงด่าน ระยะทางจากตัวเมือง ๗๘ กิโลเมตร

วัดถ้ำเขารูปช้าง
อยู่หมู่ที่ ๖ เชิงทิวเขาแก้ว ตำบลปาดังเบซาร์ ใกล้รอยต่อพรหมแดนไทย-มาเลเซีย ผู้พัฒนาวัดเป็นพระสงฆ์ชาวสิงคโปร์ที่เดินธุดงค์ และมาปฏิบัติวิปัสสนาในถ้ำเขารูปช้างตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ จากนั้นได้เริ่มพัฒนาจนเป็นที่รู้จักของชาวบ้านในพื้นที่และมีชาวสิงคโปร์ที่เป็นลูกศิษย์เข้ามาร่วมทำบุญ และสร้างวัดอย่างต่อเนื่อง สถานที่น่าสนใจภายในวัดคือ เจดีย์หินอ่อน ซึ่งจำลองมาจากมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภายในโถงเจดีย์ประดิษฐานพระรูปองค์ใหญ่ ผนังทุกด้านมีภาพวาดที่แฝงหลักธรรมคำสอน ภายในวัดมีถ้ำขนาดใหญ่ ปากทางเข้าถ้ำตกแต่งด้วยหินอ่อนลักษณะคล้ายงวงช้างเพื่อให้สมกับชื่อของถ้ำ ภายในโถงถ้ำแบ่งออกเป็นหลายคูหา ทางเดินปูด้วยหินอ่อนสลับกับกระเบื้องมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ตู้แสดงหยกมีค่าหลายชิ้นที่แกะสลักอย่างงดงาม และหินงอกหินย้อยซึ่งประดับไปด้วยไฟหลากสี ทำให้ภายในถ้ำดูมีมิติน่าสนใจ ภายนอกถ้ำมีลำธารน้ำไหลผ่าน ตรงตามหลักฮวงจุ้ย ที่ลำน้ำเปรียบเสมือนความชุ่มชื่น ทำให้สถานที่แห่งนั้นสงบร่มเย็น

การเดินทาง
จากตัวอำเภอสะเดา ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๔ เส้นทางไปด่านปาดังเบซาร์ และผ่านทางด่าน ถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปและเลี้ยวขวา ผ่านบ้านเขารูปช้างถึงตัววัด ระยะทางจากตัวอำเภอ ๒๔ กิโลเมตร และห่างจากด่านปาดังเบซาร์ ๑๓ กิโลเมตร