วัดควนนอก

เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่พุทธศักราช 2315 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินเขา  ซึ่งเป็นภูเขาดินเตี้ยๆ  อุโบสถมีภาพเขียนจิตกรรมที่งดงาม  ศาลาการเปรียญ โครงสร้างก่ออิฐถือปูน อาคารไม้ที่ดูแข็งแรง กุฏิสงฆ์เป็นโครงสร้างแบบอาคารไม้ทรงโบราณ

 

ต.ควน  อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี 

Wat Khuan Nok

It is an old temple built in 2315 BE. The temple area is located on a hill which is a low mountain. The chapel has beautiful paintings. Pavilion at a temple built by brick structure and strong wooden building. The monk hut structure was made as an ancient wooden building.

 

Khuan Subdistrict, Panare District, Pattani Province