หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ [Useful Calls]

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

Useful Calls


maps


 

 

สำนักงานจังหวัดตรัง
Tel.+66 7521 5816, +66 7521 8960

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
Tel.+66 7522 0232

สำนักงานการท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดตรัง
Tel.+66 7557 0541

ททท.สำนักงานตรัง
www.inlovesatuntrang.org
www.หลงรักตรังสตูล.com
Tel.+66 7521 5867-8

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครตรัง
Te.+66 7521 0786

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
Tel.+66 7520 3308

สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้(ทุ่งค่าย)
Tel.+66 7528 0166

สถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง
Tel.+66 7521 8019,+66 7521 1311

โรงพยาบาลตรัง
Tel.+66 7521 2241-3, +66 7521 8018

สถานีรถไฟ
Tel.+66 7521 8012, +66 7521 3082

สถานีขนส่ง
Tel.+66 7521 5718

ไปรษณีย์โทรเลข
tel.+66 7521 8521, +66 7521 8361

สายการบินนกแอร์
www.nokair.com
Tel.1318, +66 7521 2229

สายการบินแอร์เอเชีย
www.airasia.com
Tel. +66 7557 2067,+66 2515 9999

ท่าอากาศยานตรัง
Tel.+66 7557 2151-3, +66 7521 8224,
+667521 1150

หอการค้าตรัง
Tel.+66 7521 0238, +66 7522 5353

ตรวจคนเข้าเมืองตรัง
Tel.+66 7525 1030

ตำรวจน้ำตรัง
Tel.+66 7525 1130

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
Tel.+66 7521 5580

สมาคมการท่องเที่ยว และโรงแรมจังหวัดตรัง
Trang Tourism and Hotel Association
www.ttaha.org
Tel.+66 7582 8119, +66 81 892 7440

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ภาคใต้เขต1
Tel.+66 7423 2230, +66 7422 0376

 

 

Share