บ้านเลขที่1
บ้านเลขที่1

บ้านเลขที่

นับเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีส  ในบ้านมีประตูกลแบบจีน เด่นตระหง่านหลังใหญ่แสนสวยอยู่ตรงหัวมุมถนนอาเนาะรู 

 

ถ.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี

The house number 1.

It is an example of old architecture in Sino-Portuguese style. There is a Chinese door in the big beautiful house which is outstanding on the corner of Anoru Road.

 

Anoru Road, Mueang District, Pattani Province