ถนนฤาดี   

ถนนที่ทำให้รู้จักกับความรู้สึกปิติยินดี โอบล้อมด้วยบ้านเรือน และตึกสวยงามสไตล์ชิโนโปรตุกีสแบบปัตตานี  มีทั้งตึกปูน และตึกครึ่งอิฐครึ่งไม้ เพดานชั้นหนึ่งสูง มีเสาคู่ที่หน้า

 ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 

. Ruedee Road

The road that made me feel joyful was surrounded by houses and beautiful buildings in Sino-Portuguese Pattani style. There are both cement buildings and half-brick and half-timbered buildings. There was a high ceiling on the first floor and a pair of pillars on the front.

 

Anoru Sub-district, Mueang Pattani District, Pattani Province

บ้านขุนพิทักษ์รายา


บ้านขุนพิทักษ์รายา

Ban Khun Pitak Raya  251 ถ. ปัตตานีภิรมย์ ตำบล อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 

บ้านขุนพิทักษ์รายาเป็นเรือนแถว 2 ชั้น 2 คูหา 2 ช่วงเสา รูปแบบของตึกแถวมีการประยุกต์ระหว่างสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมจีน มีอายุประมาณ 90-120 ปี

bankhunpitakraya