ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร หรือ ป่าพรุโต๊ะแดง Sirindhorn Peat Swamp Forest Nature Research and Study Center or To Daeng Peat Swamp Forest The wonder of “Pa PhruToDaeng”
ป่าพรุโต๊ะแดง
ป่าพรุโต๊ะแดง

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร หรือ ป่าพรุโต๊ะแดง 

 

ความมหัศจรรย์ของ  พรุโต๊ะแดง”  คือมีความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  ด้วยว่ามีองค์ประกอบของไม้ป่าที่อำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์  และสัตว์ป่านานาชนิด  ป่าพรุแห่งนี้นับเป็นผืนสุดท้ายของภาคใต้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

Sirindhorn Peat Swamp Forest Nature Research and Study Center or To Daeng Peat Swamp Forest

 

The wonder of “Pa PhruToDaeng” is the importance of the environment because there are elements of forest that are beneficial to humans and wild animals. This peat swamp forest is the last one in the South that is still abundant.