2.มัสยิดกรือเซะ

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิด ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบกอธิคของชาวยุโรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลางมัสยิดกรือเซะ ถือว่าเป็นมรดกอารยธรรมของปัตตานี ตั้งอยู่ริมถนนสายปัตตานี นราธิวาส หรือทางหลวงแผ่นดินสาน 42 มัสยิดเก่าแห่งนี้มีตำนานเล่าว่า เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวสาปแช่งไว้ไม่ให้สร้างเสร็จ รวมอายุกว่า 400 ปี

ต.ตันหยงลูโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี

2. Krue Se Mosque

This mosque is also called Pitukrueban Mosque which is named as the shape of the mosque’s door. It looks like a pointed arc, the same as the Gothic style of the Europeans and the architecture of the Middle East. Krue Se Mosque is considered as a civilization heritage of Pattani that is located along Pattani Road, Narathiwat Road or Highway 42. This old mosque has a story that Lim KoNiao Goddess cursed to not complete the construction, which is more than 400 years old.

TanyongLulo Sub-district, Mueang District, Pattani Province.