Satun Kite 2019 : Satun International Kite Festival Thailand : ว่าว ประเพณีจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูลมีการเล่นว่าวมานานแล้ว โดยจัดการแข่งขันว่าวครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ ณ สนามบินจังหวัดสตูล และได้จัดการแข่งขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นประเพณีการแข่งขันว่าวจังหวัดสตูล ซึ่งการเล่นว่าวเป็นการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำว่าว และเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนจากการทำว่าว จังหวัดสตูล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมภูมิปัญญาว่าวท้องถิ่นจังหวัดสตูล จึงได้จัดทำนิทรรศการภูมิปัญญาว่าวท้องถิ่นจังหวัดสตูลขึ้น เพื่อระดมทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรด้านต่างๆ หาแนวทางวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาว่าวแก่เด็ก เยาวชนแประชาชนในท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสตูลให้คงอยู่ต่อไป ประวัติความเป็นมาของว่าวไทย การเล่นว่าวเป็นการละเล่นและกีฬาที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ จากการศึกษาความเป็นมาการเล่นว่าวของไทยจากพงศาวดาร ตลอดจนจดหมายเหตุของชาวต่างประเทศสันนิษฐานว่า คนไทยรู้จักการเล่นว่าวมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังความที่กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “พระยาร่วงขณะนั้นคะนองรัก มักเล่นเบี้ยและเล่นว่าว… ในกาลวันหนึ่งพระองค์ก็ทรงว่าว คว้าลงขาดลอยไปถึงเมืองตองอู … และว่าวพระยาร่วงเจ้าขาดลอยไปตกอยู่บนปราสาท พระยาร่วงเจ้าตามไปถึงเมืองตองอู…” ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)ได้ทรงตั้งกฎมณเฑียรบาลขึ้น เมื่อ พ.ศ.๑๙๐๑ ความว่า ห้ามประชาชนเล่นว่าวข้ามพระราชวัง หากละเมิดมีโทษถึงตัดมือ ว่าวนอกจากเล่นเพื่อความสนุกแล้วยังมีความเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีในราชสำนัก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การเล่นว่าวได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีก มีพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์ที่โปรดการเล่นว่าว จึงทำให้การเล่นว่าวแพร่หลายเป็นที่นิยมของประชาชนด้วย ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ …

Continue reading

Share

รั ฐ ช่ ว ย ที “มั น นิ” ติ ด ล่ ม

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นางเตือนใจ ดีเทศน์ ได้นำกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกสำรวจ เพื่อการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล พื้นที่โซนถ้ำเพชร ควนดินดำถิ่นถ้ำสัตคูหา หมู่ที่๙ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง และโซนวังสายทอง บ้านวังนาใน ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู ของจังหวัดสตูล หลังจากได้ลงพื้นที่จังหวัดตรัง,พัทลุง ก่อนหน้ามาแล้ว *และต่อแต่นี้วิถีชนเผ่า ” มั น นิ “จะเปลียนแปลงเช่นไร เรื่องที่อยู่ ที่ทำกิน ถิ่นอาศัย ป่าเริ่มหด อดอาหาร ผืนดินปลูกบ้านเพิงทับนับวันจะไม่มี “มันนิ”จำต้องจรลีออกจากป่าไปหาเมืองหรือไม่ ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ ก็ขาดสิทธิสวัสดิการ อย่างเด่นชัด แล้วภาครัฐจะทำเช่นไร ในฐานะที่เขาก็คือ ฅ น ไ ท ย เช่นกัน  

Continue reading

Share

SatunKite‬ 4-5-6,MARCH,2016

‪#‎SatunKite‬ 4-5-6,MARCH,2016 @Satun เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ #มหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ 36 และแสดงว่าวนานาชาติ 2016 *ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 4-5-6 มีนาคม 2559 ณ สนามบินจังหวัดสตูล โดยจังหวัดสตูล, อบจ.สตูล, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล, วัฒนธรรมจังหวัดสตูล และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานตรัง   *หนังสือมหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูล และแสดงว่าวนานาชาติ *เนื้อหา สาระ กติกา การแข่งขัน รุ้จักว่าวไทย 4 ภาค ว่าวควายสตูล ว่าวกลุ่มประเทศอาเซียน และว่าวนานาชาติ จัดพิมพ์ในระบบออฟเซท 4 สีภาษาไทย-อังกฤษ..แจกฟรี ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม นักว่าวต่างชาติ 37 …

Continue reading

Share