Program tour 节目之旅 โปรแกรมทัวร์

หนังสือตำนานวัดพะโคะ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” ระบุถึง “หลวงปู่ทวด” ตอนกำเนิดมีชื่อว่า เด็กชายปู เป็นบุตรของนายหู และนางจัน เกิดเมื่อวันศุกร์ เดือน 5 ปีมะโรง ตรงกับ พ.ศ. 2125 ในเรือนซึ่งปลูกบนที่ดินของเศรษฐีชื่อปาน ที่ดินอยู่ในพื้นที่หมู่ 1 ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา อยู่ห่างจากวัดพระราชประดิษฐาน หรือวัดพระโคะ ที่หลวงปู่ทวดเคยปกครองตั้งแต่ พ.ศ. 2151 ถึง พ.ศ. 2155 แค่ประมาณ 1 กม. จากจารึกในหนังสือถือเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า “หลวงปู่ทวด” มีตัวตน มีถิ่นกำเนิด เป็นผู้อุปสมบทบรรพชาใต้ร่มกาสาวพัสตร์ และพัฒนาพระบวรพุทธศาสนาอย่างจริงจัง จนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์” กว่า 400 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2155 จนถึงบัดนี้ “วัดพะโคะ” ดินแดนแห่งอารยธรรม “บ้านเกิดของหลวงปู่ทวด” …

Continue reading

Share