ยินดีต้อนรับสู่…ย่านเมืองเก่าสงขลา Welcome to S O N G K H L A

ส ง ข ล า จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่าค้าขายชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้ เป็นเมืองเก่าแก่แต่โบราณ ที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ จึงมีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพชนคนแต่แรก

Continue reading

Share

Restaurants 餐馆 ร้านอาหาร

ร้ า น อ า ห า ร อำเภอเมืองสงขลา เก้าอี้ขาว 25 ถนนสะเดา โทร. 0 7431 2722, 0 89736 9477 โกเขียว ซีฟู้ด ถนนราชดำเนิน (หาดสมิหลา) โทร. 08 1963 9899 ดอกแก้ว เทอเรซ ถนนราชดำเนิน โทร. 0 7431 6226 ต้นปอ ถนนแหลมสนอ่อน โทร. 0 7431 1048 ต้นสน ถนนราชดำเนิน (อยู่ภายในโรงแรม บีพี สมิหลาบีช) โทร. 0 7444 0222 แต้โภชนา …

Continue reading

Share