ประสาน เวิลด์ ทัวร์

ประสาน เวิลด์ ทัวร์ นำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม พม่า จีน ญี่ปุ่น อินนีเซีย  เกาหลี 45/31 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ. สตูล โทรศัพท์ 089 876 2383 / 074 724 4376  

Continue reading

Share

พิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

      เดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหอการค้าตรังกับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด โครงการ ๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์การเกษตร ณ หอการค้า จ.ตรัง เมื่อสาย ๑๓ มิ.ย.๕๙  

Continue reading

Share