ประชุมคณะกรรมการ

เดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง ประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ รร.เรือรัษฎา เมื่อเช้า ๑๓ มิ.ย.๕๙          

Continue reading

Share