สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดปากแพรก

สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดปากแพรกก่อตั้งพ.ศ.๒๕๔๓ โดยนายนุ …

วัดปากแพรก สุขสวยรวยชัย

ไหว้“พระสีวลี”ช่างสดใส หัวใจแห่งนักบุญ เกื้อหนุนเรื่องโ …

พระอธิการธราธิป ธีรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดปากแพรก

พระอธิการธราธิป ธีรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดปากแพรก และคณะสงฆ์ …