Restaurants 餐馆 ร้านอาหาร

ร้ า น อ า ห า ร อำเภอเมืองสงขลา เก้าอี้ขาว 25 ถนนสะเดา โทร. 0 7431 2722, 0 89736 9477 โกเขียว ซีฟู้ด ถนนราชดำเนิน (หาดสมิหลา) โทร. 08 1963 9899 ดอกแก้ว เทอเรซ ถนนราชดำเนิน โทร. 0 7431 6226 ต้นปอ ถนนแหลมสนอ่อน โทร. 0 7431 1048 ต้นสน ถนนราชดำเนิน (อยู่ภายในโรงแรม บีพี สมิหลาบีช) โทร. 0 7444 0222 แต้โภชนา …

Continue reading

Share