ผ้าทอนาหมื่่นศรี [Nayong District ]

ผ้าทอนาหมื่่นศรี

กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี [Nayong District ]    #สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกเมืองตรัง จังหวัดตรังมีสินค้าพื้นเป็นของฝากของที่ระลึก คือ ผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนัน เช่น เสื่อ หมุก กระเป๋าสตรี ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังปลากระเบน ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นก้านธูปฤๅษี ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเทพธาโรผลิตภัณฑ์ของเล่นจากไม้ยางพาราและผ้าทอพื้นเมืองนาหมื่นศรี นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมืองจำพวกขนนและอาหาร ได้แก่หมูย่างเมืองตรัง ขนนเค้ก กาแฟเขาช่อง กะปิท่าข้าม หอยนางรมสด ขนนเปี๊ยะ ขนนจีบไส้สังขยา Trang produces local products that are woven products from Panan Pandanus, ray’s skin, cat tail tree, Theptharo wood, rubber wood, Na Muen Sri woven fabric, Other …

Continue reading

Share

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกเมืองตรัง [Otop]

otop trang

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกเมืองตรัง  #สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกเมืองตรัง จังหวัดตรังมีสินค้าพื้นเป็นของฝากของที่ระลึก คือ ผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนัน เช่น เสื่อ หมุก กระเป๋าสตรี ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังปลากระเบน ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นก้านธูปฤๅษี ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเทพธาโร ผลิตภัณฑ์ของเล่นจากไม้ยางพาราและผ้าทอพื้นเมืองนาหมื่นศรี นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมืองจำพวกขนนและอาหาร ได้แก่หมูย่างเมืองตรัง ขนนเค้ก กาแฟเขาช่อง กะปิท่าข้าม หอยนางรมสด ขนนเปี๊ยะ ขนนจีบไส้สังขยา   Trang produces local products that are woven products from Panan Pandanus, ray’s skin, cat tail tree, Theptharo wood, rubber wood, Na Muen Sri woven fabric, Other sweets and …

Continue reading

Share